Hoppa till huvudinnehåll

Till: Västerås stad

Ta INTE bort skolskjutsen till Nybyggeskolan

Om du har ett barn som går eller ska börja på Nybyggeskolan, eller som på annat sätt påverkas av detta beslut, var vänlig och skriv på denna namninsamling snarast! För att vi ska ha en chans att påverka politikerna och beslutet innan skolstart!

BAKGRUND:
Strax före vårterminens slut meddelades att högstadieeleverna på Nybyggeskolan från och med höstterminens start inte längre kommer att få åka skolbuss till och från skolan. Det gäller de elever som bor i Barkarö, Enhagen/Ekbacken, Tidö-Lindö, Örtagården och Dingtuna. Eleverna kommer istället att få ett busskort och kommer framöver att få åka till och från skolan med VL:s bussar.

Varför är det viktigt?

BESLUTET MEDFÖR BLAND ANNAT:
Drygt 100 elever påverkas och kommer att medföra att redan fulla bussar på morgonen ska rymma ännu fler passagerare.

Byte av buss inne vid centralstationen, då inga bussar från Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Tidö-Lindö passerar skolan. Vilket medför att fler ungdomar kommer att ”hänga” i centrum i väntan på buss.
Långa väntetider för eleverna då främst bussarna till Tidö-Lindö går med två timmars mellanrum…

Förändringen görs mitt i en pågående pandemi som beräknas få en ny våg med smittade till hösten. Eleverna kommer i och med beslutet att utsättas för eventuell smitta vid fyra olika tillfällen per dag då de måste byta buss på vägen till och från skolan. När eleverna åker skolbuss är passagerarna de åker tillsammans med en isolerad grupp som till större delen tillhör deras egen skola.

Västerås, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2020-07-27 13:50:58 +0200

100 underskrifter nådda

2020-07-27 10:38:27 +0200

50 underskrifter nådda

2020-07-27 09:31:15 +0200

25 underskrifter nådda

2020-07-27 09:08:34 +0200

10 underskrifter nådda