Hoppa till huvudinnehåll

Till: Migrationsverket

Ta inte ifrån Said hans mormor

Låt Madina Kuliyeva stanna i Sverige!

Varför är det viktigt?

Hjälp Madina Kuliyeva att få stanna i Sverige. För sjuåriga Said med en rad psykiska funktionsvariationer är mormor Madina allt. Hon är hans största trygghet och fasta punkt i en värld som inte är enkel för barn som honom. Mamma Tahira vittnar om att Said blir förkrosad så fort Madina lämnar hemmet, om ens för att lämna soporna.

Madina Kuliyeva kom till Sverige från hemlandet Azerbajdzjan år 2009 för att hjälpa dottern Tahira med hennes nyfödda son då Tahiras man plötsligt utvisats från Sverige till Azerbajdzjan. Madina har blivit kvar och har med åren blivit ovärderligt viktig för sina två barnbarn som nu är 7 och 10 år. I synnerhet har hon blivit oersättlig för sonen Said, 7år, om utöver en svår ADHD-diagnos även lider av en språkstörning som gör att han inte kan tala. Medan Tahiras man var utvisad i sammanlagt två år och 7 månader blev Madina familjens stöttepelare. Hon tog hand om barnen medan Tahira jobbade och studerade för att ensam försörja dem. De har alltid klarat sig själva utan hjälp från det offentliga. Familjen sökte uppehållstillstånd för Madina men har nu fått avslag på sin tredje och sista överklagan. Migrationsverket menar att Madina saknar skäl att få stanna i landet, trots att hon varit här i över tio år och blivit den viktigaste personen i sitt barnbarns liv.

Den första januari 2020 blev FN:s barnkonvention till Svensk lag vilket innebär att domstolar, myndigheter och övriga rättstillämpare alltid ska beakta barns rättigheter vid beslutsfattande. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barns bästa alltid vara styrande när beslut som rör barn fattas. Det är uppenbart att Migrationsverket inte fattat beslut med barnkonventionen i åtanke i detta fall när de beslutar att splittra en familj trots de allvarliga konsekvenser detta bedöms ha på sonens psykiska hälsa.

Uppdateringar

2020-07-06 21:37:03 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-07-01 07:44:27 +0200

500 underskrifter nådda

2020-06-30 18:24:10 +0200

100 underskrifter nådda

2020-06-30 18:05:00 +0200

50 underskrifter nådda

2020-06-30 18:00:24 +0200

25 underskrifter nådda

2020-06-30 17:56:29 +0200

10 underskrifter nådda