Till: Johan Torgeby, SEB:s VD

Ta tillbaka den höjda månadsavgiften, SEB!

Nyligen höjdes SEBs månadsavgift för Vardagspaketet från 35 kr till 50 kr. Det är en höjning på 30 % som kom utan förvarning för konsumenten.
2011 gjorde Bank of America samma sak, men efter 300 000 påskrifter och massiva protester tvingades de dra tillbaka den höjda avgiften.
Vi kräver att SEB tar tillbaka den absurda höjningen, och uppmanar användare att lämna banken om avgiften inte dragits tillbaka innan maj månads slut.

Varför är det viktigt?

50 kr i månaden kanske låter som en ringa månadsavgift i en storbanks ögon, men för familjer med knappa tillgångar är det pengar som inte kan sparas den månaden. Lägg till att denna avgift bara gäller för vardagspaketet – ISK-konton och dylikt ingår inte. Att utan förvarning höja en månadsavgift med 30% är ett vårdslöst och kränkande beteende mot de konsumenter som är beroende av bankens tjänster i sitt vardagliga liv.