Tillbaka till kampanj

Till: Staten, SKR och regionerna

#tackamedlön

Anledning att skriva under

  • Vi vårdpersonal förtjänar det ! Även under icke oroande tider. Vi jobbar på ett ställe som liknar ett slagfält och faran finns varje sekund.