Tillbaka till kampanj

Till: Staten, SKR och regionerna

#tackamedlön

Anledning att skriva under

  • Vill att vårdkvalitet inte ska bli lidande av extern påverkan