Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Tågen ska fram!

Det måste bli ett slut på tågkaoset. Förseningar och inställda tåg kostar samhället 5 miljarder kronor om året. Sverige har dessutom världens mest splittrade järnvägsunderhåll. För en hållbar klimatomställning behöver vi att järnvägen fungerar. Låt Trafikverket utföra underhållet i egen regi - så att vi får en fungerande järnväg för alla.

Spårfel är ett initiativ från järnvägare i facket på Sekos företagsfack vid Infranord som dagligen arbetar med järnvägsunderhållet och försöker lösa problemen för samhället och för trafikanterna.

Det är dags att något görs. För att sätta samhällsintresset före bolag där vinstintressen styr, behöver regeringen lyssna på de krav som kampanjen Spårfel lyfter.

Vi kräver att:

- Trafikverket sköter underhållet av järnvägen i egen regi
- Trafikverket tar över statliga järnvägsbolaget Infranords kontrakt samt de privata underhållskontrakten när de löper ut
- Anställningarna tryggas och personal behålls då privat verksamhet tas över av Trafikverket
- Meddelarfrihet för alla inom järnvägssektorn, oavsett om en arbetar i statlig eller privat regi
- En egen myndighet för järnvägen skapas

Läs mer om Spårfels krav: sparfel.se/krav

Varför är det viktigt?

När riksdagen 2010 fattade beslut om en avreglering av järnvägsunderhållet såg man framför sig att en effektiv marknad skulle växa fram. Tolv år senare lider marknaden av betydande brister (få aktörer, få anbud och snedvridna incitament) vilket genererar en lägre kvalitet på drift- och trafiksäkerhet än väntat i relation till de medel som finns anslagna till järnvägsunderhåll.

Det finns idag ingen aktör med koll på järnvägen. Förseningar inom järnvägstrafiken kostar enligt Trafikverket samhället 5 miljarder kronor per år. En betydande del av förseningarna beror på fel i järnvägsanläggningen. Sättet att organisera det dagliga och löpande underhållet bidrar inte till att lösa problemet. Risken för driftstopp ökar. Varken resenärer eller gods till industrin och handeln kommer fram i tid. Utan en fungerande järnväg sinkas den gröna omställningen.

Att Seko ska verka för att samla banor och banunderhåll, fordonsunderhåll samt trafik under statlig regi, beslutades på Sekos kongress i oktober 2021.

Vill du också att tågen ska gå i tid, minska risken för olyckor och påskynda den gröna omställningen? Då kan du göra skillnad genom att skriva under namninsamlingen.

Länkar

Uppdateringar

2022-06-21 08:39:53 +0200

10,000 underskrifter nådda

2022-05-10 12:06:34 +0200

5,000 underskrifter nådda

2022-03-24 19:52:32 +0100

1,000 underskrifter nådda

2022-03-22 11:07:15 +0100

Igår skrev vi i ETC - läs gärna och dela:

"Svenskarna vill resa och handla hållbart och åka mer tåg. Ska vi klara klimatomställningen måste man kunna lite på att tågen går och kommer fram i tid. Då kan vi inte lämna järnvägsunderhållet åt marknaden på det oansvariga vis som det gjorts sedan 2010. Det är dags för regeringen att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över järnvägsunderhållet. Tågen ska fram!"

https://www.etc.se/debatt/nu-behoever-vi-en-fungerande-jaernvaeg?fbclid=IwAR0e1TmVWuMGNgVkoS-Xa9lq7OpRpBEqjRJnsM4WjMJ7Zlsleon1nN-b3jE

2022-03-21 14:15:44 +0100

Missa inte när Mats Wingborgs rapport släpps och det blir digital seminarium: "När järnvägen bytte spår". Sänds direkt via Facebook: https://www.facebook.com/events/1945602132278669

2022-03-13 09:19:31 +0100

500 underskrifter nådda

2022-03-06 17:32:07 +0100

100 underskrifter nådda

2022-03-03 21:31:40 +0100

50 underskrifter nådda

2022-03-03 14:00:38 +0100

25 underskrifter nådda

2022-03-03 13:15:53 +0100

10 underskrifter nådda