Till: Politiker i Region Värmland och Sunne kommun

Vi vill att tåget ska stanna vid alla stationer norr om Sunne

Sedan ett antal år stannar tåget inte längre på stationerna Ingmår, Edsbjörke och Ivarsbjörke. Vi upplever detta som ett stort problem. Region Värmland behöver registrera dessa stationer inför planering av den nationella tågplanen inför 2024 (T24).

Varför är det viktigt?

Att goda kommunikationer med kollektivtrafik är viktigt för samhällsutvecklingen visste redan de fryksdalingar som för 120 år sedan slogs sig samman för att bygga Fryksdalsbanan.
Det är lika sant i idag!

Vi är glada över att Fryksdalsbanan finns, att den underhålls och trafikeras! Turtätheten är faktiskt idag dubbelt så hög som när den invigdes. Vi vill bidra till att ytterligare stärka argumenten för att förbättra och utveckla Fryksdalsbanan.

Vi vill att tåget ska stanna vid alla stationer mellan Sunne och Lysvik därför att:

1. Pendling för skolungdomar, för arbete och för högre studier. En grundfunktion som också kräver god samordning med andra transportmedel och flexibla tider. Undersökningar visar att tillförlitligheten är det allra viktigaste för pendlare, men viktigt är också möjligheten att kunna arbeta under resan, bekvämligheten och förstås restiden. Busslinje 202 mellan Sunne och Lysvik har en fjärdedel så många turer som tåget och ingen trafik på helgerna. Men tåget går!

2. Besöksnäringens möjlighet att utvecklas gynnas på många sätt av en väl fungerande kollektivtrafik. Idag finns bland annat vandringsleden till Nidaros och cykelturer runt Frykensjöarna vilka kan kombineras med tågtrafiken på Fryksdalsbanan. Nya besöksmål ges möjlighet att utvecklas längs banan såsom, mat- och övernattningsställen, gårdsbutiker och uthyrning för friluftsaktiviteter. Idag finns verksamheter så som bed & breakfast, konstgalleri och hantverk som bara kan nås med bil.

3. Fritidsresande innebär möjligheten att åka till Karlstad, Sunne eller Torsby för att gå på bio, teater eller musikframträdanden, men även för att handla, gå på restaurang eller se en hockeymatch. Fritidsresandet leder också vidare ut i världen genom byten av tåg eller till andra transportmedel.

4. Kollektivtrafik bäddar för ett jämlikare samhälle. Även de som inte har möjlighet att äga eller köra bil, ska kunna bo utanför tätorten. Idag tvingas många familjer ha en bil till varje familjemedlem, ungdomarna behöver en A-traktor för att åka till skolan när kollektivtrafiken inte fungerar. Det gräver ytterligare hål i hushållskassan i ekonomiskt osäkra tider.

5. Klimat och miljö. Vi står inför en stor utmaning att minska våra utsläpp. Tåg är klimatsmart och Fryksdalsbanan finns redan. Vårt förslag är att införa anropsstyrda stopp för att tåget aldrig ska stanna i onödan, vilket bidrar till att spara dyrbar tid och energi.

Vi som står bakom den här namninsamlingen är verksamma vid de tre stationerna Ivarsbjörke, Edsbjörke och Ingmår. Du kan nå oss på e-postadressen [email protected]

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen ska överlämnas till politiker i Sunne kommun och i Region Värmlands Trafikkollektivnämnd.

Sunne, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori