Tillbaka till kampanj

Till: Socialdepartementet, ansvarig minister Lena Hallengren

Tandvård för alla!

Anledning att skriva under

  • Jag själv är i den situationen. Behov av omfattande tandvård, men tyvärr är det bara att glömma.