Skip to main content

Till: Den Svenska riksdagen

Tandvård måste komma in under den ordinarie sjukvården. Skriv under och dela vidare.

Tandvård måste komma in under den ordinarie sjukvården.  Skriv under och dela vidare.

Ska bara de rikaste ha de bästa tänderna? Dessa mänskliga plågor och orättvisor får inte fortsätta. Folk måste sätta ned foten.

Varför är det här viktigt?

För att folk ska kunna tugga i sig mat, fortsatt ha god matsmältning, god psykisk hälsa och med detta inte falla in i kroniska sjukdomar, är det mycket viktig att alla har möjligheter att fixa sina tänder. Men så är det inte i Sverige i dag. För över halvparten av den vuxna befolkningen är inte denna lyx en självklarhet. Det borde det varit, för tänderna er också en del av kroppen. Eller tror våra politiker att tänderna er nåt som vi puttar in från en byrålåda varje dag!

Hur den kommer att överlämnas

Alla namnunderskrifterna er nu inlämnade 2018..

Det kan bli en ny inlämning av namnunderskrifter till riksdagens hälsopolitiska ansvarig efter sommaren 2019. Därför uppfordrar jag alla nya att skriva under för att vi skal nå nya rekorden inför nästa inlämnande. Om detta vill ske digitalt eller fysisk er vid det här laget inte bestämd.

Rosenbad, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Det ska ingå i högkostnadsskyddet för tänderna tillhör kroppen.
  • Eftersom vi redan har höga skatter så borde det inte vara mer än rätt att alla som betalar skatt har rätt till fri tandvård i modell med sjukvården!
  • Tycker lika rätt till vård är en viktig fråga

Uppdateringar

2018-02-22 18:03:46 +0100

50,000 underskrifter nådda

2017-10-02 21:11:37 +0200

20,000 underskrifter nådda

2017-09-27 08:47:20 +0200

10,000 underskrifter nådda

2017-09-26 13:05:44 +0200

5,000 underskrifter nådda

2017-09-25 19:55:15 +0200

1,000 underskrifter nådda

2017-09-25 18:06:57 +0200

500 underskrifter nådda

2017-09-25 16:30:38 +0200

100 underskrifter nådda

2017-09-25 16:19:56 +0200

50 underskrifter nådda

2017-09-25 16:09:37 +0200

25 underskrifter nådda

2017-09-25 16:03:41 +0200

10 underskrifter nådda