Tillbaka till kampanj

Till: Socialdepartementet, ansvarig minister Lena Hallengren

Tandvård för alla!

Anledning att skriva under

  • Läser till tandsköterska och har fått förståelse för hur munnen sitter ihop med resten av kroppen, hur ens orala hälsa kan påverka allmäna hälsan och vise versa. Alla måste helt enkelt ha samma förutsättningar att kunna ta hand om sin mun.