Tillbaka till kampanj

Till: Socialdepartementet, ansvarig minister Lena Hallengren

Tandvård för alla!

Anledning att skriva under

  • Det är självklart. Munhälsa ören lika viktig del som övrig hälsa.