Hoppa till huvudinnehåll

Till: Örnsköldsviks Bildningsnämnd

Trygghet för barnen på Ängetskolan

Eleverna på Ängetskolan har inte den trygghet dom behöver för att kunna genomföra sin skolplikt.
Alvarliga händelser i form av fysisk/psykisk misshandel, hot, skadegörelse utspelar sig dagligen.
brist på ledarskap, personal och pedagoger för att handskas med situationen är tydlig.

Vi kräver en akut utredning och handlingsplan för att trygga våra barn under skoltid

Varför är det viktigt?

Våra barns trygghet i skolan är grunden till att få den ro dom behöver för att lära sig och kunna tillta sig den undervisning som erbjuds.
Detta är grunden för våra barns psykiska hälsa och grunden till ett sunt vuxenliv.
Att känna sig trygg på sin skola och att kunna fokusera på skolarbetet är av ytters vikt för barnen.
Älgvägen 35, 891 43 Örnsköldsvik, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-05-12 04:36:28 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-02 21:42:43 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-02 17:40:25 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-02 16:08:40 +0200

10 underskrifter nådda