Tillbaka till kampanj

Till: Politiker, vård och omsorgsnämnd och kommunala beslutsfattare i Norrköping

Undersköterskeupproret - Norrköping

Anledning att skriva under

  • Patienter ska inte behöva dö för att våra politiker sparar in på vården!