Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker, vård och omsorgsnämnd och kommunala beslutsfattare i Norrköping

Undersköterskeupproret - Norrköping

Vi vill påverka för bättre arbetsförhållanden, scheman och en drägligare arbetsmiljö inom vård och omsorg. Vi klarar inte mer besparingar nu! Vi kräver mer inflytande i beslutsprocesser, mer personal, och i en förlängning kraftigt höjda grundlöner för att höja statusen på undersköterskeyrket!

Varför är det viktigt?

Därför att den kommunala vård och omsorgssektorn, äldreomsorg och hemtjänst är ett sjunkande skepp, där ytterligare aviserade besparingar kommer innebära en katastrof. Vi undersköterskor måste få drägligare arbetsförhållanden, vettiga scheman och i förlängningen en högre lön, inte ännu mera besparingar. Det är liksom nog nu!!

Hur den kommer att överlämnas

Namnlistorna ska vid en manifestation vid kommunhuset i Norrköping överräckas till politiker i vård och omsorgsnämnden när det sista nämndmötet tar plats den 11/12-19. Manifestationen äger rum tillsammans med fackförbundet Kommunal.

Norrköping, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2019-12-10 06:30:55 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-11-21 16:34:52 +0100

500 underskrifter nådda

2019-11-12 20:35:37 +0100

100 underskrifter nådda

2019-11-12 16:58:57 +0100

50 underskrifter nådda

2019-11-12 14:05:37 +0100

25 underskrifter nådda

2019-11-12 12:22:12 +0100

10 underskrifter nådda