Tillbaka till kampanj

Till: Politiker, vård och omsorgsnämnd och kommunala beslutsfattare i Norrköping

Undersköterskeupproret - Norrköping

Anledning att skriva under

  • Nu är det dags att göra något åt dessa usla arbetsförhållanden.