Tillbaka till kampanj

Till: Politiker, vård och omsorgsnämnd och kommunala beslutsfattare i Norrköping

Undersköterskeupproret - Norrköping

Anledning att skriva under

  • Efter43år i vården så funderar jag seriöst att söka något annat än att jobba i vården.... Orkar snart inte med detta urlakande o nedskärning av vårdens resurser mm.