Hoppa till huvudinnehåll

Till: Borgholms kommun

Undersköterskorna betalas inte tillräckligt i Borgholms kommun

Vi genomför en namninsamling för att kräva högre löner för undersköterskor och andra yrkesgrupper inom vården i Borgholms kommun. Det är viktigt att uppmärksamma det faktum att dessa yrkesgrupper ofta har mycket låga löner, trots det viktiga arbete de utför.

Vi vet att undersköterskor spelar en avgörande roll i samhället genom att ta hand om våra äldre, sjuka och funktionshindrade medborgare. Enligt undersökningar är lönerna för undersköterskor i Borgholms kommun lägre än i andra kommuner och grannkommuner, trots att de utför samma arbetsuppgifter. Detta innebär att många undersköterskor kämpar för att klara av att betala räkningarna och upprätthålla en rimlig levnadsstandard, trots att de arbetar hårt och har en utmanande arbetsmiljö.

Det är viktigt att erkänna det värdefulla arbete som undersköterskor utför och se till att de får rättvis ersättning för det. Genom att betala dessa viktiga yrkesutövare en rättvis lön kan vi visa uppskattning för deras arbete och öka motivationen att fortsätta erbjuda högkvalitativ vård och omsorg till våra medborgare.

Vi uppmanar därför Borgholms kommun att prioritera höjda löner för undersköterskor, så att de kan leva ett anständigt liv och fortsätta göra det viktiga arbete de gör varje dag. Låt oss visa vår tacksamhet genom att ge dem rättvisa löner.

Vi hoppas att du också delar vår syn på saken och vill stödja denna namninsamling. Tillsammans kan vi göra skillnad och kämpa för en rättvisare och mer jämlik vårdsektor i Borgholms kommun. Tack för ditt stöd!

Varför är det viktigt?

Rättvisa och likvärdiga löner: En höjning av lönerna för vårdpersonal i Borgholms kommun skulle ge dem en rättvis och likvärdig lön för det viktiga arbete de utför. Det är viktigt att erkänna värdet av deras arbete och att kompensera dem på ett sätt som motsvarar deras insats.

Motivation och kvalitet i vården: Om vårdpersonalen får en rättvis lön, kan det leda till en ökad motivation att fortsätta att ge högkvalitativ vård och omsorg till medborgarna. Detta kan i sin tur öka kvaliteten på vården och ge bättre resultat för patienterna.

Attraktivitet för yrket: Om lönerna för vårdpersonal i Borgholms kommun höjs, kan det göra yrket mer attraktivt för fler människor att välja som karriärväg. Detta kan i sin tur bidra till att öka tillgången på kvalificerad och erfaren vårdpersonal i framtiden.

Solidaritet och stöd: Genom att gå med i kampanjen för att kräva en höjning av lönerna för vårdpersonal i Borgholms kommun, visar man solidaritet och stöd till dessa viktiga yrkesutövare. Det kan också bidra till att öka medvetenheten om den viktiga roll som vårdpersonal spelar i samhället.

Sammanfattningsvis är en höjning av lönerna för vårdpersonal i Borgholms kommun en fråga om rättvisa, motivation, kvalitet, attraktivitet och solidaritet. Det är viktigt att kämpa för en rättvisare och mer jämlik vårdsektor i Borgholms kommun, och genom att gå med i din kampanj kan människor bidra till denna förändring.

Uppdateringar

2023-03-13 12:41:57 +0100

100 underskrifter nådda

2023-03-12 19:36:32 +0100

50 underskrifter nådda

2023-03-12 13:48:01 +0100

25 underskrifter nådda

2023-03-12 11:24:52 +0100

10 underskrifter nådda