Tillbaka till kampanj

Till: Ödeshögs invånare

Ungdomar för kollektivtrafiken

Anledning att skriva under

  • Viktigt att det finns kommunikation, särkilt för våra ungdomar som inte har körkort. Men viktigt för oss alla.