Hoppa till huvudinnehåll

Till: SiS, ADAD2 (tidigare €ADAD), Socialstyrelsen, Stockholms Stad, Malmö Kommun, Råbe & Kobberstad

Uppdatera ADAD NU!

Öppet upprop till alla som jobbar med ADAD:

Uppdatera ADAD NU!

ADAD har inte uppdaterats sedan 2009! Det börjar därför bli hög tid att uppdatera alla formulären och manual. Vi är trots bristen på uppdateringar, idag väldigt många inom SiS, HVB och socialtjänsten som regelbundet använder ADAD, som ett sätt att mer aktivt involvera och lyssna på våra klienter, för att förbättra våra utredningar och våra behandlingsplaneringar, och ofta även som en del av vår utvärdering och kvalitetssäkring. ADAD är ett av de absolut mest använda instrumenten inom svensk ungdomsvård. Enbart undertecknad har själv utbildat över 500 intervjuare genom åren. Jag får numera allt oftare och alltmer berättigad kritik kring att speciellt vissa frågor är omoderna när jag utbildar. Men även om vissa frågor är behöver uppdateras så är ADAD ändå ett väldigt bra och användbart instrument som med en relativt liten ansträngning skulle kunna bli ännu bättre.

Ett annat problem, som försvårar en uppdatering, är alla oklarheter om vem som faktiskt ansvarar för ADAD utanför SiS.

Skriv under nu!

Underskrifterna kommer sen att skickas till de som berörs och har möjlighet att påverka ett beslut om en uppdatering; SiS, ADAD2 (tidigare €ADAD), Socialstyrelsen, Stockholms Stad, Malmö Kommun, Råbe & Kobberstad m.fl.

Niklas Waitong
Waitong Utbildning
ADAD utbildare, Utbildarutbildare
f.d. ordförande i det numera vilande ADADnätverket

Om ADAD; Adolescent Drug Abuse Diagnose, är ett intervjusystem för tonåringar baserat på ASI, för screening, behandlingsplanering och utvärdering av ungdomsvård. ADAD och ASI rekommenderas av Socialstyrelsen. ADAD är anpassat till svenska förhållande av Statens intuitions Styrelse på mitten av 90-talet och sedan 2009 av Stockholms Stad anpassat för Socialtjänsten. Systemet bygger på tre längre intervjuer; en vid vårdens början, en när den avlutas och en uppföljning efteråt.
Socialstyrelsen om ADAD - https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/adad-adolescent-drug-abuse-diagnosis/
Du hittar en bra film, formulär, manual och mycket annat matnyttigt kring ADAD på Learning Transfer - http://www.learningtransfer.se/ADAD/adad.html

Varför är det viktigt?

Ungdomsvården behöver bli bättre och utredningarna behöver bli bättre. Mycket talar för att strukturerade intervjuer som ADAD är en kostnadseffektiv, evidensbaserad väg framåt men då behöver instrumenten skötas och uppdateras.

Kategori

Uppdateringar

2022-08-16 09:18:15 +0200

25 underskrifter nådda

2022-07-30 23:14:03 +0200

10 underskrifter nådda