Tillbaka till kampanj

Till: Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun, Länsstyrelsen i Jämtlands Län, Bergsstaten

Upprop för dialog om Stekenjokkgruvan!

Anledning att skriva under

  • Är guvmotståndare, vill bevara naturen.