Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun, Länsstyrelsen i Jämtlands Län, Bergsstaten

Upprop för dialog om Stekenjokkgruvan!

Öppna en medborgardialog om gruvbrytningen i Stekenjokk och våga ställ krav till Vilhelmina Mineral!

Att ta beslut som påverkar medborgare och lokala företag så här mycket kräver en dialog där vi som påverkas får möjlighet att komma med åsikter och förslag. Vi vet vilken negativ påverkan gruvbrytning och transporter kan komma att få på natur och befolkning samt vad som krävs för att maximera positiva effekter för samhället och kommunen.

Det vi vill garantera genom en dialog:

1. Inflyttning och nybyggda permanentbostäder till Blåsjön och övriga Frostviken.

2. Att rennäringen inte påverkas negativt av gruvverksamheten eller transporter.

3. Att vår natur inte påverkas negativt av gruvverksamheten eller transporter.

4. Att turismnäringen inte påverkas negativt av gruvverksamheten eller transporter.

5. Fortsatta möjligheter att röra sig i byn Stora Blåsjön även under brytningsperioder med intensiva tunga transporter längs byvägen.

6. Att planer på vägförstärkning och underhåll finns INNAN vägen blir sönderkörd.

7. Att hänsyner och begränsningar i gruvverksamheten beskrivna i ansökan och MKB upprätthålls även efter att verksamheten startat.

Om inte detta kan garanteras kan inte Strömsunds kommun stödja Vilhelmina Minerals ansökan!

Varför är det viktigt?

Just nu har flera remissinstanser sagt ja till Vilhelmina Minerals ansökan om bearbetningskoncession på Stekenjokk och Levi i Västerbotten och Norra Jämtland utan att befolkningen överhuvudtaget fått komma till tals.

Våra folkvalda politiker inom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Rättvis Demokrati har aktivt beslutat att yttra sig för att gruvan ska få återöppnas och expandera i ett område som precis hunnit återställas från senaste brytningen på 80-talet. Ett område som rennäringen bedömer vara helt avgörande för sin verksamhet och det naturområde som lockar allra flest turister i både Strömsunds och Vilhelmina kommuner.

Dessutom har Strömsunds kommunen arbetat fram en turismstrategi som tydligt påverkas och motverkas av gruvbrytning på just Stekenjokk. Där specificerar kommunen sin vision om att "Det ska vara enkelt att
vara turistföretagare i Strömsunds kommun. Kommunen och företagen ska tillsammans skapa en hållbar tillväxt med fokus på naturbaserade upplevelser”. Hur rimmar det med gruvverksamhet och tunga lastbilstransporter på kommunens största sevärdhet?

Dessa beslut om gruvdriften har dessutom tagits helt utan att föra en dialog med den befolkning och de företag som direkt påverkas av gruvverksamheten och dess transporter. Längs transportvägen ligger ett flertal bostäder och fritidshus samt företagslokaler bara meter från vägen, och den nylagda vägen är inte anpassad för dessa tunga transporter som kommer gå mellan norska gränsen vid Blåsjön och gruvan på Stekenjokk.

Den enda informationen som vi i lokalbefolkningen fått fick vi på ett informationsmöte i Gäddede, 4,5 mil (!) bort, som dessutom hölls EFTER kommunens första yttrande. Under detta möte ställdes många frågor och kritiska röster höjdes mot kommunens hantering av frågan, men de socialdemokratiska politiker som var på plats såväl som Vilhelmina mineral upprepade endast att "detta endast är ett informationsmöte" och "svaren på frågorna finns inte än".

När man läser Vilhelmina Minerals ansökan nämns Frostviken/Strömsunds kommun endast i förbifarten trots att vi kommer vara de som får de allra största negativa effekterna, och när vi nämns är det med felaktiga och ofta föråldrade uppgifter.

Strömsunds kommun och Vilhelmina Mineral anser sig även ha haft samråd angående rennäringen med vårt urfolk, samerna. Problemet är bara att ingen av samebyarna kom. Samebyarna säger dock tydligt nej till gruvan.

Alla detta omständigheter och Strömsunds kommuns agerande är under all kritik! (Beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Rättviks Demokrati i Strömsunds kommunstyrelse. M samt C reserverade sig mot beslutet.)

Skriv under för att lägga ditt namn till oss som KRÄVER en medborgardialog om Stekenjokk samt större engagemang och färre ogenomtänkta beslut av våra S-, V-, SD- och RD-politiker i Strömsunds kommun!

Hur den kommer att överlämnas

Namnunderskrifterna kommer förmedlas till kommunstyrelsen, där C och M redan vid starten av uppropet uttalat sig positivt till att öppna en medborgardialog.

Stora Blåsjön

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-12-02 22:28:48 +0100

100 underskrifter nådda

2019-12-02 20:34:56 +0100

50 underskrifter nådda

2019-12-02 19:59:39 +0100

25 underskrifter nådda

2019-12-02 19:12:37 +0100

10 underskrifter nådda