Tillbaka till kampanj

Till: Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun, Länsstyrelsen i Jämtlands Län, Bergsstaten

Upprop för dialog om Stekenjokkgruvan!

Anledning att skriva under

  • Vi hører like lite vi som skal ta imot lasten og deponeringen av gruveavfallet. Vi ved Hudningsvatnet har opplevd dette før. Man ønsker jo et bærekraftig samfunn med arbeidsplasser, men slik det ser ut andre plasser så leies det inn og de bor i brakkeby til det ikke finnes drivverdige forekomster igjen. Vi vil også ha informasjon og uttalelsesrett!!!