Hoppa till huvudinnehåll

Till: Uppsala kommunfullmäktige

Uppsala kommun: utlys klimatnödläge

Uppsala kommun: utlys klimatnödläge

Vi vill att Uppsala kommun utlyser klimatnödläge. Att utlysa klimatnödläge innebär att kommunen
- erkänner att vi befinner oss i en allvarlig global klimatkris som kräver akuta åtgärder, och ser till att allmänheten görs medveten om detta
- skyndsammast tar fram en tydlig årlig klimathandlingsplan och klimatbudget med utsläppsminskningar som uppfyller kommunfullmäktiges beslut om fossilfritt Uppsala 2030, och starkt prioriterar planen i allt strategiskt arbete.
- varje år följer upp sina åtgärder och offentligt och kvantitativt redovisar uppnådda resultat.

Ett officiellt tillkännagivande att vi har en klimatkris är en viktig symbolhandling för att få allmänheten att bli mer medveten om de utsläpp olika livsval innebär och det ansvar alla har att bidra till minskade utsläpp.

Genom att deklarera klimatnödläge följer Uppsala kommun exemplen från det brittiska parlamentet, Skottland, Irland och över 600 andra städer och samhällen världen över.

En interaktiv karta över svenska kommuner där frågan om klimatnödläge har väckts finns här:
https://parents4future.se/cedmap/cedmap.php
Se även
https://www.etc.se/inrikes/ar-din-kommun-pa-vag-att-utlysa-klimatnodlage

Observera. Om du redan har skrivit under denna namninsamling på papper vid fredagsstrejkerna på Forumtorget i Uppsala ska du inte skriva under här.

Varför är det viktigt?

Varför behöver Uppsala kommun utlysa klimatnödläge?

Världen är på god väg att missa alla uppsatta klimatmål. Trots många välformulerade ord och åtgärder som kan verka kraftfulla, händer i praktiken inte det som behöver hända. Våra utsläpp ökar! Parisavtalet 2015 slog fast att världens länder ska satsa på att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, och helst stanna vid 1.5 grader. Idag ser inget land ut att vara i närheten av att lyckas uppfylla sina mål. Globalt ökade utsläppen av växthusgaser med 2,7 % förra året, och CO2-halten är nu högre än den varit under de senaste tre miljoner åren.
Fortsätter den nuvarande utvecklingen går vi mot en värld med en helt förändrad verklighet, präglad av matbrist, vattenbrist, väderkatastrofer, gigantiska flyktingströmmar, konflikter, försurade hav och döende ekosystem. Vår fantasi kan ha svårt att greppa konsekvenser som ännu inte blivit fullt kännbara i Sverige, även om förra sommarens torka och bränder blev en tankeställare. I andra delar av världen är man redan idag starkt påverkade av klimatförändringarna. Detta i ett läge, då uppvärmningen hittills nått ungefär en grad över förindustriell nivå. Med nuvarande utveckling beräknas vi nå 3 grader inom detta århundrade.

Inte heller Sverige, eller Uppsala kommun, kan med nuvarande politik uppfylla Parisavtalets mål. Dessutom bidrar svenskarnas konsumtionsvanor till stora utsläpp i andra länder, som Kina och Sydostasien.

Ett officiellt tillkännagivande att vi har en klimatkris är en viktig symbolhandling för att få allmänheten att bli mer medveten om de utsläpp olika livsval innebär och det ansvar alla har att bidra till minskade utsläpp.
Det är också ett sätt att förmedla att läget är akut och därmed öka acceptansen för nödvändiga omställningar. Om utsläppen inte omgående börjar minska, riskerar vi våra barns och kommande generationers framtid.

Att utlysa klimatnödläge innebär att Uppsala kommun lyssnar på forskarna och
- för en kraftfull klimatpolitik och tydligt redovisar de åtgärder som är nödvändiga för att nå de egna klimatmålen, bl.a. fossilfritt Uppsala 2030, med insatser både från kommunen och hos kommuninvånarna.
- låter målet med snabba utsläppsminskningar prägla all verksamhet och alla beslut som fattas i kommunen
- samarbetar och kommunicerar med andra kommuner för att få dem att utlysa klimatnödläge

Vill vi lösa denna kris, måste den på allvar behandlas som en kris, inte bara i ord. Inför en kris tenderar vi människor att bli beredda att göra det vi inte har gjort förut, att acceptera det vi annars inte accepterat och gå samman för att först av allt undanröja hotet. Ingen kan på egen hand lösa ett globalt problem – många människor i många länder måste gå samman och agera. Vi hoppas på din hjälp att få Uppsala kommun att snarast ansluta sig till de aktörer som redan hunnit utlysa klimatnödläge.

Tack!

Klimatstrejk Uppsala
Fridays For Future Uppsala

Observera. Om du redan har skrivit under denna namninsamling på papper vid fredagsstrejkerna på Forumtorget i Uppsala ska du inte skriva under här.

Uppsala

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • För kommande generationers skull
  • det är allvar nu
  • Mina barnbarn och andras ska ha ett bra liv

Uppdateringar

2019-09-03 15:22:12 +0200

100 underskrifter nådda

2019-09-03 09:43:11 +0200

50 underskrifter nådda

2019-08-29 10:38:34 +0200

25 underskrifter nådda

2019-08-28 22:07:42 +0200

10 underskrifter nådda