Hoppa till huvudinnehåll

Till: Uppsala universitet & Uppsala akademiförvaltning

Uppsala universitet, skydda all er skog i naturreservatet Hågadalen-Nåsten!

Uppsala universitet, sluta avverka skog i naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Skydda den istället för all framtid, till glädje för människor och natur!

Varför är det viktigt?

Idag är större delen av skogen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten inte skyddad mot industriellt skogsbruk. Uppsala universitet har genom Akademiförvaltningen på senare år gjort flera kalhyggen i reservatet och planerar fler inom en snar framtid. Skriv under för att få universitetet att sluta avverka skog i ett av Uppsalas populäraste friluftsområden och istället bevara den för människor, klimat och natur!

Uppsala universitet äger 600 hektar skog i området, en yta motsvarande 860 fotbollsplaner. På större delen av sin mark bedriver de industriellt skogsbruk och planerar att avverka åtta sammanhängande hektar i reservatet nu i vinter.

Om universitetet avsätter sin skog i reservatet till natur- och friluftsliv skulle det innebära en stor vinst för Uppsalaborna. De skulle då kunna vistas i Nåsten utan att mötas av kalhyggen och skogsmaskiner och istället kunna njuta av och återhämta sig i gammal artrik skog.

I Hågadalen-Nåsten finns mycket höga naturvärden och på 1700-talet undervisade Carl von Linné sina lärjungar där. Skogen är rik på både biologiska och kulturhistoriska värden. Istället för att utveckla skogens naturvärden och omhänderta arvet från Linné, väljer Uppsala universitet att avverka skogarna. Skriv under för att få universitetet att sluta avverka skogen, och istället lyssna på forskningen och bevara den för människor, klimat och natur!

Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-12-10 08:18:15 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-12-08 18:49:09 +0100

500 underskrifter nådda

2020-12-07 15:41:05 +0100

100 underskrifter nådda

2020-12-07 10:12:10 +0100

50 underskrifter nådda

2020-12-06 22:46:44 +0100

25 underskrifter nådda

2020-12-06 22:09:58 +0100

10 underskrifter nådda