Hoppa till huvudinnehåll

Till: Uppsala universitet & Uppsala akademiförvaltning

Uppsala universitet, skydda all er skog i naturreservatet Hågadalen-Nåsten!

Uppsala universitet, skydda all er skog i naturreservatet Hågadalen-Nåsten!

Uppsala universitet, sluta avverka skog i naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Skydda den istället för all framtid, till glädje för människor och natur!

Varför är det viktigt?

Idag är större delen av skogen i naturreservatet Hågadalen-Nåsten inte skyddad mot industriellt skogsbruk. Uppsala universitet har genom Akademiförvaltningen på senare år gjort flera kalhyggen i reservatet och planerar fler inom en snar framtid. Skriv under för att få universitetet att sluta avverka skog i ett av Uppsalas populäraste friluftsområden och istället bevara den för människor, klimat och natur!

Uppsala universitet äger 600 hektar skog i området, en yta motsvarande 860 fotbollsplaner. På större delen av sin mark bedriver de industriellt skogsbruk och planerar att avverka åtta sammanhängande hektar i reservatet nu i vinter.

Om universitetet avsätter sin skog i reservatet till natur- och friluftsliv skulle det innebära en stor vinst för Uppsalaborna. De skulle då kunna vistas i Nåsten utan att mötas av kalhyggen och skogsmaskiner och istället kunna njuta av och återhämta sig i gammal artrik skog.

I Hågadalen-Nåsten finns mycket höga naturvärden och på 1700-talet undervisade Carl von Linné sina lärjungar där. Skogen är rik på både biologiska och kulturhistoriska värden. Istället för att utveckla skogens naturvärden och omhänderta arvet från Linné, väljer Uppsala universitet att avverka skogarna. Skriv under för att få universitetet att sluta avverka skogen, och istället lyssna på forskningen och bevara den för människor, klimat och natur!

Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Jag skriver under därför att Hågadalen är ett otroligt vackert naturområden som både mina barn och jag uppskattar. Jag tycker att en kunde återkräva industrimark istället. Eller varför inte bygga bostäder istället för fula gallerior? Då skulle vi dessutom få behålla en levande stadskärna.
  • Jag är student i universitet och jag är så besviken de vill att avverka skogen! Jag kam här att plugga miljö och valde Uppsala eftersom de hävder att bry sig om biologisk mångfald och natur. Men aktioner visar mer än ord! Hågadalen-Nåsten är så värdefull, den måste skyddas.
  • Avverkningen skulle bli en förlust av en koldioxidsänka och ett slag mot den biologiska mångfalden, vilket universitetets egna forskare sagt tydligt. Dessutom ligger skogen i ett naturreservat och flitigt använt friluftsområde. Det tycker jag väger över den ekonomiska vinsten universitetet kan få från en avverkning.

Uppdateringar

2020-12-10 08:18:15 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-12-08 18:49:09 +0100

500 underskrifter nådda

2020-12-07 15:41:05 +0100

100 underskrifter nådda

2020-12-07 10:12:10 +0100

50 underskrifter nådda

2020-12-06 22:46:44 +0100

25 underskrifter nådda

2020-12-06 22:09:58 +0100

10 underskrifter nådda