Tillbaka till kampanj

Till: Uppsala universitet & Uppsala akademiförvaltning

Uppsala universitet, skydda all er skog i naturreservatet Hågadalen-Nåsten!

Anledning att skriva under

  • Jag trodde inte att detta var sant först! Vem skulle vilja förstöra vårt fina naturreservat? Det är helt förskräckligt! Låt oss stoppa detta tillsammans!