Tillbaka till kampanj

Till: Uppsala universitet & Uppsala akademiförvaltning

Uppsala universitet, skydda all er skog i naturreservatet Hågadalen-Nåsten!

Anledning att skriva under

  • Skogen i Hågadalen-Nåsten behöver särkilt skydd för att ge Uppsalaborna en bra naturupplevelse och för att bevara den stadsnära ekologin i naturreservatet.