Hoppa till huvudinnehåll

Till: Växjö kommun

Utlys klimatnödläge

Utlys klimatnödläge

Miljö och hälsa Växjö kommun
Utlys klimatnödläge omedelbart!

Genom att utlysa klimatnödläge erkänner Växjö att vi står inför en klimatkris. Växjö jobbar aktivt för att sprida kunskap om nödläget vi befinner oss i och tar exemplariskt ansvar på lokal nivå.

Växjö kommun utlyser klimatnödläge och erkänner nödvändigheten av genomgripande politiska åtgärder som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, istället för 3 grader eller mer som dagens klimatpolitik innebär.
Att utlysa klimatnödläge sätter klimatkrisen först, både lokalt, nationellt och på sikt även globalt. 393 lokala myndigheter världen över har redan utlyst klimatnödläge, däribland London och Vancouver. Även i Göteborg Malmö och Örebro har liknande förslag lämnats in. Växjö kan vara först med att föregå regeringen i denna fråga.
Ansvaret för att ställa om från grunden ska inte läggas på invånarna själva utan fokus måste ligga på strukturell omställning. Genom att erkänna klimatnödläget kan den nödvändiga kraftiga omställningen bli en del av människornas medvetande: först lokalt, sedan regionalt och nationellt, och till sist globalt.

1:a kravet : Utlys klimatnödläge fram till den 31 dec 2021

Växjö kommun utlyser klimatnödläge omedelbart och erkänner därmed att vi befinner oss i ett kristillstånd som kräver akuta och genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Växjö kommun erkänner att vår kommun måste förbereda sig inför drastiska förändringar av våra liv, vårt samhälle och vårt klimat.
Klimatnödläge ska utlysas tidsbegränsat till den 31 december 2021 för att därefter utvärderas. Om de lokala, nationella och globala utsläppen inte har sjunkit markant, ca 32% per år till år 2021, ska klimatnödläget förlängas med ytterligare två år.

2:a kravet: Aktivt ledarskap

Växjö kommun visar ledarskap i frågan och jobbar strategiskt och aktivt för att
andra kommuner ska följa Växjö och utlyser klimatnödläge
 få även regionen att utlysa klimatnödläge senast år 2020 för att därmed 
bana vägen för en nationell och småningom internationell utlysning av klimatnödläge
Detta arbete ska utvärderas i slutet av 2020.
 
 3:e kravet: Kommunen tar kompensatoriskt ansvar och föregår med gott exempel
 
Så länge regeringen dröjer med att utlysa klimatnödläge och med åtgärder som krävs för att möta 1,5 gradersmålet ska kommunen ta ett kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills nödläget erkänts på nationell nivå.
Med detta menas att kommunen bidrar med åtgärder som skulle krävas på nationell nivå, men som tyvärr dröjer.

Kommunen ska:
genomföra utsläppsminskningar på lokal nivå i linje med 1,5gradersmålet, dvs med 32% per år och föregå med gott exempel
upprätta och implementera de kommunala riktlinjer som krävs för att nå ett fossilfritt samhälle, som t ex befintliga rapporten “Fossilfritt Växjö - vad krävs?”
främja strukturell omställning samt forskning och initiativ inom strukturell omställning för ett fossilfritt samhälle på lokal nivå
folkbilda och informera sina invånare om klimatnödlägets och den nödvändiga omställningens vidd, med målet att skapa ett starkt mandat för dessa omställningsåtgärder
jobba aktivt för invånarnas krisberedskap och trygghet

Med Vänliga Hälsningar

Omställning Växjö
Naturskyddsföreningen Växjö

Varför är det viktigt?

Får att inte överstiga 1,5 gradersmålet. Bevara den biologiska mångfalden som i dag består av 4 % av livet på jorden.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Något måste göras
  • Alla städer bör utlysa klimatnödläge!

Uppdateringar

2019-05-25 18:40:57 +0200

50 underskrifter nådda

2019-04-12 09:06:03 +0200

25 underskrifter nådda

2019-04-08 01:01:07 +0200

10 underskrifter nådda