Till: Energiminister Khashayar Farmanbar

Varför betalar vi rörlig avgift på fast elnätskostnad?

Idag betalar vi en rörlig avgift på den fasta avgiften till nätägaren. Då har det i stort sett ingen större betydelse vem man väljer som leverantör av el. Skillnaden i pris blir ganska liten. Den rörliga delen på nätavgiften bör slopas. Det bör inte vara tillåtet för nätägaren att kunna baka in en rörlig avgift i en fast avgift. Då blir ju priset rörligt inte fast. Som kund känner man sig lurad eftersom det envisas med att kallas fast kostnad.

Varför är det viktigt?

Skriv på för att slopa den rörliga delen i den fasta kostnaden. Det är orimligt att baka in en rörlig del i en fast kostnad.