Hoppa till huvudinnehåll

Till: Randa Al-Kordi, Ronneby, är 61 år, handikappad, stum, och har PTSD. Randa är omtyckt och integrerad här, Sambo, och numera gift, med sin Leif. V.G Stöd vår kamp med Migrationsverket. . Skriv under - Stoppa utvisningen till Libanon!

Varför? Randa hotas av utvisning efter 16 år!

Nu är det högtid att ompröva Randas alla sakskäl och omständigheter objektivt. EU-konventionen förordar allas rätt till ett respektfullt familjeliv.
Bakgrunden är bl.a. att migrationsutredare , 2017, "trixat med IDENTITET" och trots inlämnat pass ( screenat äkta ) m.fl. bevis, påstått att ID är bara SANNOLIK. Därav smyger de förbi ANKNYTNING ( samboskapet ) trots prejudikat att Migrationsöverdomstolen sagt (2012:1 ) att Sannolik identitet är tillräckligt för anknytningsbeslut (när svårighet att anskaffa nytt pass förefinns! Det är precis vad Migrationsv. åstadkom genom att förbjuda lån av pass, att visa Libanons ambassad (deras krav för att utfärda nytt pass.) Alltså Moment 22 !
Inte nog med detta. 2020 tar Förvaltningsrätten Malmö och avslår anknytning med att förnedra , anklaga Randa för att ha lämnat in MANIPULERADE HANDLINGAR (inget angivet dokument ! ) och att då är identitet nedgraderad till INTE ENS sannolik ! FULLSTÄNDIG LÖGN ! Faktum var att identiteten borde höjts och gett anknytning godkänd, då Migrationsverket okt. 2018 erhöll personbevis från ambassaden (utfärdat av registermyndighet i Beirut ) och som definitivt är äkta ( har både stämplar och sigill ). VAD är rättvisan i denna handläggning ! ??
Vad hände sedan (egentligen mycket mera att redovisa )? Jo, Migr.handledare ( sept.2022 ) för återvändarsamtal gav , helt oväntat Randa sitt gamla pass (som i fem år EJ lånades ut ) och sa åk till ambassaden och ordna nytt PASS, så har du stor chans till positiv ANKNYTNINGsbeslut !
Och sagt och gjort. Den13 april 2023 inlämnades nytt pass och vigselbevis , för förväntat godkänd
Anknytning och uppehållstillstånd. Dessutom hade samma handledare gett henne blanketter att fylla i, om Boende i Sverige (tänkbart avsteg ),så äktenskapet skulle bli ACCEPTERAD ANKNYTNING !
MEN migrationsverket avslog med motivering, att bedömning gjorts tidigare ! Hur kan man säga bedömd, då de tidigare (läs ovan ) avstått bedömning med hänvisning till bristande identitet .
HUR MÖTER man dylika BORTFÖRKLARINGAR ! ? Överkörning !
Sedan erbjöd nämnda handläggare en "dörröppning" aug.2023, då hon hade vänlighet påtala, att vi på p.g.a. Randas handikapp, PTSD och bevisade utsatthet, därmed har ett BEROENDE förhållande med sin man ,enligt EU;sdirektiv FEUF20. Men som vanligt "gled beslutsfattaren "ur ansökan och avslog med att föreslå fortsatt utvisning. VILKA SKÄL och omständigheter är TILLRÄCKLIGA ? Märk väl att det redovisade är "skum på ytan " . VAD GÖRA ???

Varför är det viktigt?

Randas fall är viktigt för henne själv, vännerna och familjen. Migrationsverket har inte beaktat Randas starka sakskäl och omständigheter. Det är ovärdigt att utvisas efter 11 års samboskap. Får Randa rätt så hjälper det också alla andra som sitter i liknande situation. Migrationsverket har alltsedan 2008, synbarligen missbedömt Randas sakskäl och dämpat styrkan i hennes omständigheter med STUMHET, fysiskt handikapp och våldsutsatthet (många traumatiska överfall, som t.o.m. innebar kidnappning ,suicidalitet och 3 månaders vård på Rostocks Psyk.sjukhus . Hon har utsatts för mycket mera.) Hon lider av PTSD sjukdom. Hur humant är det tvinga henne till ett Libanon i kaos med mycket fattigdom och olika våld och rån osv., och inte minst för handikappade kvinnor. Randa riskerar gå under i Beirut där hon saknar soc. nätverk och boende, såväl som chanslös försörja sig. Migrationsverket negligerar risken de sätter Randa i vid utvisning (Helt omdömeslöst och likgiltigt beslut ! ).

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-02-15 09:32:17 +0100

50 underskrifter nådda

2024-02-08 13:40:36 +0100

25 underskrifter nådda

2024-02-06 19:26:35 +0100

10 underskrifter nådda