Hoppa till huvudinnehåll

Till: Malmö Stad

Vi kräver att den hemlösa fyrbarnsfamiljen ska få en plats att bo på!

Vi kräver att den hemlösa fyrbarnsfamiljen ska få en plats att bo på!

Malmö Stad måste ta sitt ansvar och se till så att fyrbarnsfamiljen som idag lever i hemlöshet får en trygg plats att bo på. Det är kommunens ansvar att följa barnkonventionen.

Varför är det viktigt?

Enligt barnkonventionen har barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten och rätt till ett alternativt hem. Dessa barn, varav ett fött i Sverige, ska enligt migrationsverket ha Afghanistan som sin hemmiljö men där riskerar de att utsättas för våld. De har därför rätt till skydd och ett alternativt hem vilket Malmö stad bör anordna.

Malmö, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Självklarheter behöver inga förklaringar: Inga hemlösa barn på våra gator!!
  • För att jag är en person som måste ta ett ansvar över allt som händer i denna planet jag lever i! Sålänge jag kan regeagera för frihet, rättvisa och rättelse av fel, och stå emot all elände, förstörelse och omänskliga handlingar i allmänt så måste jag aggera så gott det bara går.
  • Klart barn ska ha någonstans att bo ?

Uppdateringar

2021-05-28 16:11:57 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-28 14:28:35 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-28 14:00:26 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-28 13:50:24 +0200

10 underskrifter nådda