Till: Riksdagen

Vi kräver att Hamas släpper gisslan

Photo by Pedro Lima on Unsplash
Alla talar ideligen om eldupphör i det krigshärjade Gaza, vilket är så klart är önskvärt. Dock behövs det krav åt båda håll, och eftersom det redan finns otaliga namninsamlingar för eldupphör är detta en insamling för att försöka ställa motkrav på Hamas; att omedelbart släppa de israeliska gisslantagna i syfte att försöka få ett slut på konflikten.

Varför är det viktigt?

Om Hamas släpper gisslan fri tillbaka till Israel kommer detta att främja en fredsprocess.
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL