Till: Arriva

Vi pendlare stödjer strejken #backaola

Dra tillbaka ert hot om att göra er av med huvudskyddsombudet Ola Brunnström.

Varför är det viktigt?

* * * Stötta strejken * * *

Arriva som sköter tågdriften för Pågatåg i Skåne har länge försökt att dumpa de anställdas lönevillkor. De försökte i vintras att hyvla ned de anställdas arbetstid.

Hyvling innebär att arbetsgivare ger de anställda färre arbetstimmar, i stället för att de sägs upp. Hyvling innebär med andra ord att arbetsgivaren gör om befintliga tjänster så att antalet arbetstimmar blir mindre och lönen därmed lägre.

Men facket SEKO som organiserar arbetare på Pågatågen gick inte med på det. Endast en av 300 anställda tackade ja till att få sin arbetstid sänkt. Det gjorde Arriva vansinniga på SEKO:s stridbara huvudskyddsombud på Pågatågen Ola Brunnström.

När Arriva försökte lura arbetarna igen skrev Ola ett brev till alla medlemmar där han avslutade med orden: ”Va inte rädd för cheferna, de ska vara rädda för oss”. Självklart inget hot utan ett konstaterande att det är arbetarna som får tågen att gå och att att arbetstagare har rätt att hota med strejk.

Arriva låtsas nu att detta så allvarlig att de nu nu vill göra sig av med Ola. Först erbjöd de Ola 24 månadslöner att frivilligt lämna företaget. Då han avvisade detta frågade HR-chefen om det var summan som var för liten. Ola svarade nej. Direktören för division tåg säger då att de ändå kommer att gå vidare med detta och att de vill ses igen den 4:e januari.

SEKO, facket som organiserar på Arriva, svarar med att hota med strejk som börjar den 4:e januari.

Kommer Arriva undan med detta i Skåne kan alla andra tågbolag i framtiden tysta arbetstagare. Tystade arbetstagare innebär mer riskabel trafik och hotar hela den svenska modellen. Därför stöttar vi kollektivtrafikresenärer i hela Sverige strejken på Pågatågen!

Läs mer:

https://sekotidningen.se/nyhet/endast-en-anstalld-tackade-ja-till-arrivas-hyvlingsforslag/

https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2020/darfor-tackar-seko-nej-till-arrivas-erbjudande-om-avtal-for-pagatagen/

https://sekopagatag.com/2020/12/29/pagatagens-huvudskyddsombud-kan-komma-att-sagas-upp/

https://sekotidningen.se/nyhet/endast-en-anstalld-tackade-ja-till-arrivas-hyvlingsforslag/

Gå med i Facebookgruppen som stöttar strejken: https://www.facebook.com/stodstrejken/

Detta upprop är inte skapat av SEKO eller Facebookgruppen 'Vi pendlare stödjer strejken' utan av folkrörelsen Skiftet som stöttar strejken.

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt

Stormgatan 6, 211 20 Malmö, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar