Hoppa till huvudinnehåll

Till: Västra Götalandsregionen

Vi vill ha utbildad vårdpersonal på 112!

Det politiska styret i Västra Götalandsregionen väntas inom kort besluta om att f.r.o.m hösten 2024 förändra modellen för vårdbedömningar, när du som medborgare ringer 112 vid sjukvårdsbehov. Idag utför erfarna sjuksköterskor på Sjukvårdens Larmcentral (SvLc VGR, Sveriges just nu största enskilda larmcentral inom akutsjukvård) vårdbedömningarna på 112, men detta vill Västra Götalandsregionens styrande politiker nu slopa och istället låta företaget SOS Alarm AB och deras SOS-operatörer (utan något krav på sjukvårdsutbildning) avgöra om och hur snabbt du ska få en ambulans.

Känns detta som rätt väg att gå, i en tid när vi hela tiden hör om en sjukvård i kris? Att sänka kompetensen på Sveriges viktigaste telefonnummer!? Vi tycker inte det!

Lika självklart som att ambulanspersonalen som åker ut till dig är högutbildad och kompetent inom sitt område - lika självklart borde det vara att vårdbedömningarna på 112 görs av erfaren sjukvårdspersonal! Men VGR:s nyvalda politiker väljer nu att alltså helt bortse från den välfungerande dygnet-runt-verksamhet som byggts upp sedan 2017 på larmcentralen i Göteborg, och istället nappa på SOS Alarm AB:s erbjudande om en lösning där SOS-operatörer runt om i hela Sverige istället ska bedöma ditt ambulansbehov när du skadat dig på t.ex Avenyn i Göteborg, eller blivit akut sjuk på Billingen i Skövde.

Vem vill du helst prata med vid ditt livs jobbigaste samtal - en lokalt förankrad sjuksköterska med bakgrund inom akutsjukvården i Västra Götaland, eller en SOS-operatör utan någon tidigare sjukvårdsutbildning som sitter i Luleå, Malmö eller Växjö? Dina politiker tycker uppenbarligen att den senare varianten är bäst för dig! Håller du med?

Vi föreslår:
- Att politikerna tar sitt förnuft till fånga och fortsätter utveckla Sjukvårdens Larmcentral, precis som flertalet andra regioner i Sverige valt att göra (ofta med oss i VGR som ett uttalat föredöme).
- Att politikerna, istället för att lägga ut larmtjänsten på entreprenad, verkar för en regionöverskridande lösning där flera välfungerande SvLc-larmcentraler i Sverige (t.ex Uppsala, Sörmland och Västmanland ihop med VGR) kan länkas ihop i samma tekniska system och hjälpa varandra vid belastningstoppar, vilket möjliggör att det alltid kommer vara en sjuksköterska som bedömer ditt vårdbehov och hänvisar dig rätt via 112.
- Att politikerna tar med i beräkningen den stora mängd avvikelser som inkommit nationellt på SOS Alarm AB:s beslutsstöd STEP, som i stora drag bygger på att Artificiell Intelligens ska hjälpa icke-sjukvårdserfarna operatörer att avgöra om en person behöver ambulans eller inte, samt hur snabbt den ska komma.
- Att politikerna tar med i beräkningen att SvLc VGR på kort tid blivit ett vida känt nav för forskning inom prehospital akutmedicin, med t.ex möjlighet till videosamtal på 112 för bättre bedömningar, utlarmning av drönare med hjärtstartare, osv. Vad händer med dessa (ofta Europaledande) projekt nu?
- Att politikerna tar med i beräkningen de pengar som går att spara på andra håll i sjukvården genom utveckling av nära vård med start redan vid larmsamtalet, en utveckling som redan påbörjats av SvLc ihop med flertalet andra primär- och akutsjukvårdsaktörer i regionen, och som kräver sjukvårdskunnig och lokalt förankrad personal i telefonen för att vara så effektiv som möjligt.

Tycker du också att det politiska beslutet att medvetet sänka kompetensnivån på 112 i Västra Götaland känns som helt fel väg att gå? Skriv då under (och dela!) denna protestlista - och kontakta gärna dina politiker och ifrågasätt beslutet!

Regionpolitiker som tagit beslutet:
Janette Olsson (S), ordförande strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden
[email protected]
Pär Lundqvist (L), ordförande politiska styrgruppen
[email protected]

Varför är det viktigt?

Tycker du också att det politiska beslutet att medvetet sänka kompetensnivån på 112 i Västra Götaland känns som helt fel väg att gå? Skriv då under (och dela!) denna protestlista - och kontakta gärna dina politiker och ifrågasätt beslutet!

Regionpolitiker som tagit beslutet:
Janette Olsson (S), ordförande strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden
[email protected]
Pär Lundqvist (L), ordförande politiska styrgruppen
[email protected]
Gullbergsvassgatan 2, 411 04 Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-01-26 18:12:21 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-01-23 13:57:35 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-22 18:32:47 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-22 17:10:03 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-22 16:18:14 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-22 15:48:28 +0100

10 underskrifter nådda