Hoppa till huvudinnehåll

Till: Utrikesminister Tobias Billström

We Stand With Our Colleagues In Gaza

Vi, hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, skriver på denna namninsamling för att skydda hälso- och sjukvården i Gaza:

- Vi kräver att den svenska regeringen agerar kraftfullt för en omedelbar vapenvila, skydd för den palestinska civilbefolkningen och införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet till de 2,3 miljoner civila som är fångade i det belägrade Gaza.
- Vi kräver att vår regering fördömer ockupationsmakten Israels angrepp på sjukhus och vårdpersonal som bryter mot internationell lag eftersom enligt den internationella rätten ska sjukhusen och vårdpersonalen vara skyddade under krig.
- Sverige måste sätta press på Israel för att öppna humanitära korridorer så att vatten, mediciner, medicinsk utrustning och hälsopersonal tryggt kan komma in till Gaza, inklusive den norra delen av Gaza.
- Skadade patienter ska kunna evakueras till sjukhus utanför Gaza för avancerad sjukvård.
- Kollektiv bestraffning av palestinierna är totalt oacceptabel, vi kräver skydd av alla civila i Gaza.
- Blockaden av Gaza och angrepp på civil infrastruktur är brott mot internationell humanitär rätt. Vi kräver att Sverige kräver att blockaden hävs.

Varför är det viktigt?

Sedan 8 oktober har Gazas befolkning utsatts för det mest intensiva, och urskillningslösa israeliska bombardemang. Dessa bombattacker riktas mot bostäder, sjukhus, sjukvårdspersonal, journalister och hela den civila infrastrukturen.
Sedan dess har över 11 000 palestinier dödats, däribland över 4600 barn och 198 sjukvårdspersonal.

Sjukhusen i norra Gaza är ur funktion. Enligt WHO är 22 av Gazas 36 sjukhus helt stängda p.g.a. brist på drivmedel, skador på byggnader, attacker och säkerhetsbrister. De resterande sjukhusen som är öppna är överfulla, saknar medicinsk materiel och är inte kapabla att förse patienter med den sjukvård som behövs under det pågående kriget.
Det rapporteras om amputationer på barn samt kejsarsnitt utan bedövning. Allt detta inhumana lidande måste få ett omedelbart slut.
Våra kollegor i Gaza riskerar sina liv för att rädda civila palestinier. Utöver sitt jobb så måste de nu, ta emot döda familjemedlemmar och begraver sina egna patienter. Ingen sjukvårdspersonal ska jobba under sådana förhållanden.

Al Shifa sjukhuset, Gazas största sjukhus, har förvandlats till en massgrav, eftersom Sjukhusområdet är fullt av lik som ruttnar på grund av elbristen. Sjukhuset är belägrat, ingen kan komma in eller ut. På grund av elbrist har 39 för tidigt födda barn, tagits ut ur kuvöserna och tre av dem har redan dött. Bilden på barnen är hjärtskärande, att attackera sjukhus strider mot internationell lag.
BBC skriver att cirka 180 människor har begravts i en massgrav utanför sjukhuset, bl.a. spädbarn.

Vi bevittnar en av de största humanitära kriserna i vår tid. Det är sällan man ser ett krig där inga förnödenheter kan nå fram till civilbefolkningen. Blockaden av Gaza måste hävas.

Hur den kommer att överlämnas

Till Tobias Billström personligen.

Kategori

Uppdateringar

2023-11-15 19:49:26 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-15 18:08:40 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-15 17:23:14 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-15 16:42:21 +0100

10 underskrifter nådda