Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regering och befolkning

Avveckla Sveriges vapenproduktion och vapenexport!

Sveriges vapenproduktion och vapenexport måste upphöra!

Svensk regering måste ta upp frågan och svara för offentliga fakta - och därefter skapa en konkret plan för nedrustning av vapenproduktion och export!

Det finns inget egentligt belägg för att att hävda att Sverige inte har varit i krig på över 200 år - Sverige närvarar indirekt, år efter år, i flertalet väpnade konflikter och tjänar stora pengar på ond, bråd död och misär!

Varför är det viktigt?

Sverige understödjer och underhåller krig och begår brott mot grundläggande mänskliga rättigheter genom extensiv vapenproduktion och vapenexport.
Nedan följer ett axplock av exempel i frågan.

"Cirka 185 företag i Sverige har tillstånd att tillverka krigsmateriel och av dem är cirka 60 aktiva exportörer."

"Sverige är bland de länder i världen som säljer mest vapen per person och bland länder i Sveriges storlek är det mycket få som satsat så mycket resurser på att producera och exportera en så stor bredd krigsmateriel som Sverige." (svenskafreds.se)

Stora summor pengar tjänas på vapenexport:
https://nyheter24.se/nyheter/904148-sverige-vapenexport-2017-11-miljarder

Vapen säljs till krigsförande länder och diktaturer:
https://www.svenskafreds.se/kampanj/saljer-sverige-vapen-till-krigforande-lander-och-diktaturer/

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svenska-vapen-saljs-till-lander-som-krigar-i-jemen

Sammanställning av fakta kring vapenproduktion och export:
https://www.svenskafreds.se/vad-vi-gor/vapenexport/snabba-fakta-om-vapenexport/

"Det finns, i investeringstermer, ingenting som är så lönsamt som det som kan förlänga människors liv. Det skulle då vara sådant som förkortar deras liv. Sverige är i många termer världsledande i bägge segmenten. Såväl vår medicin- och medicintekniska industri som vår försvarsindustri är viktiga komponenter för vår samhällsutveckling och med sin höga avkastning favoritobjekt för att investera pensionsavsättningar i."
https://ledarsidorna.se/2018/02/svensk-vapenexport-vaxer-och-med-den-det-svenska-inflytandet/

SNABBA FAKTA OM VAPENEXPORT
Vapenexport är en viktig drivkraft bakom militär upprustning och bidrar till att förvärra och förlänga väpnade konflikter, att legitimera förtryck samt ger upphov till snedprioriteringar som leder till osäkerhet. Svenska Freds vill avveckla den svenska och internationella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart stopp för all vapenexport till krigförande stater, stater som grovt kränker mänskliga rättigheter, fattiga länder och länder med stora demokratiska brister. Svenska Freds mål är att vapenexporten från Sverige helt avslutas.

2018 exporterades krigsmateriel från Sverige för 11,4 miljarder. Det är en tredubbling sedan början av 2000-talet. Räknat per person är Sverige ett av de länder som säljer mest vapen i världen. 2011 toppade vi listan. Ser man till det totala värdet var Sverige den 15:e största vapenexportören åren 2014-2018.

EXPORT TILL ICKE-DEMOKRATIER
2018 har 24% av den svenska krigsmaterielexporten gått till icke-demokratier, det vill säga länder med stora demokratiska brister på ett eller flera områden. I våra beräkningar utgår vi från organisationen Freedom House ranking av demokratin i olika länder. Exempel på länder som Sverige exporterade krigsmateriel till under 2018 och som räknas som icke-demokratier är:

Thailand
Förenade arabemiraten
Brunei
Qatar
Turkiet
Indonesien
Saudiarabien
Pakistan
Singapore
Algeriet
Filippinerna
Oman

VEM BESTÄMMER?
Sveriges regering är ytterst ansvarig för den svenska vapenexporten. Tidigare har ansvaret vanligtvis legat på handels- eller utrikesministern men nu är det justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som är ansvarig. Regeringen har delegerat tillståndsgivningen för vapenexport till myndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP (tidigare Krigsmaterielinspektionen).
(svenskafreds.se)

En många anledningar till att ifrågasättandet av och motståndet mot vapenproduktion och vapenexport är så viktigt är att det kan verka för att snabbt frammana nya lukrativa idéer som inte leder till medmänniskors död.
Det är dags att aktivt börja ifrågasätta svensk vapenproduktion och vapenexport och att börja verka för avveckling!

Skriv på och dela för att väcka en kampanj som vill ställa svenska makthavare och vapenindustrin mot väggen!

Hur den kommer att överlämnas

Den här namninsamlingen kommer att skickas till statsminister Stefan Löfven.

Uppdateringar

2020-08-16 21:37:35 +0200

100 underskrifter nådda

2020-03-11 19:27:48 +0100

50 underskrifter nådda

2019-03-19 22:38:20 +0100

25 underskrifter nådda

2019-02-24 18:03:42 +0100

10 underskrifter nådda