Hoppa till huvudinnehåll

Till: Bankerna som är ansvariga för BankID

BankID för alla

Kontakta din bank och kräv att BankID ska fungera även för dem som inte har den senaste smarttelefonen.

Rent tekniskt behöver BankID bli en plattformsoberoende teknik. Denna brist är ansvariga för BankID väl medvetna om men det är en diskussion de vill undvika.

Varför är det viktigt?

Digitalteknik kan vara vår vän eller vår fiende. Jag ser med oro på hur trenden går mot massövervakning, monopolisering och digitalt utanförskap för dem som inte har råd eller som vill leva alternativt.
Digitalteknik är abstrakt, naiviteten och okunskapen är stor. Ingenjörer som bygger tekniken är ofta dåliga på att se helheten.

BankID som ett konkret exempel:

Nästan alla samhällsinstitutioner kräver att du använder BankID för att logga in och använda deras tjänster via nätet.
BankID stödjer endast plattformar av de stora Amerikanska monopolen; Google, Apple och Microsoft.
Inte nog med att BankID endast stödjer monopolen, de stödjer också enbart det senaste operativsystemet.
Så din gamla dator eller din lite äldre smarttelefon stödjs inte heller.

Hur drabbar det oss?

Den lågavlönade och ensamstående trebarnsmamman tvingas köpa en ny smarttelefon till varje tonåring vart annat år.
Företag kan inte marknadsföra alternativa produkter och monopolens ställning förstärks.
Möjligheten att använda alternativ teknik som respekterar din personliga integritet försvinner helt.
Vi tvingas att slänga fullt fungerande teknik och måste köpa nytt.

I ett digitaliserat samhälle är identifiering på nätet en medborgerlig rättighet och BankID är inte en kommersiell verksamhet som enbart behöver stödja den senaste populära tekniken.

Det ironiska är att det är endast på banken som det går att logga in utan BankID, där kan man logga in med dosa!

Visst, det går fortfarande att använda samhällsinstitutionerna på det traditionella sätten genom att skicka blanketter i postgången, men är det rättvist att digitaliseringen inte inkluderar alla i samhället?

Ett steg i rätt riktning är att vi ställer kravet att BankID måste fungera för alla!

Uppdateringar

2022-07-09 08:44:20 +0200

25 underskrifter nådda

2021-04-08 11:40:54 +0200

10 underskrifter nådda