Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker och makthavare

Bättre vård mot vestibulit - nu!

Var femte kvinna mellan 16 och 29 år har känt smärta vid eller efter sex. I en studie från ungdomsmottagningar hade 30 procent av patienterna sveda eller smärta i samband med samlag. En av orsakerna till samlagssmärtor är kvinnosjukdomen vestibulit, en sjukdom som det forskats mycket lite på, där rutiner saknas inom vården och där kunskapsluckorna i samhället är stora. Ingen vet hur många som har sjukdomen men Vårdguiden uppskattar att var tionde kvinna mellan 18–25 år är drabbad. Vestibulit är en sjukdom som innebär svåra smärtor i underlivet och stort lidande för den som drabbas. Sex är ofta smärtsamt och det kan göra ont att exempelvis sitta, böja sig ner eller cykla. Smärtan och begränsningarna i vardagen leder till stort psykiskt lidande.

Vi kräver därför:
• Nationella riktlinjer om vestibulit - bättre och mer jämlik vård i hela landet.
Kunskapen om hur vestibulit upptäcks, diagnosticeras och behandlas är låg. Socialstyrelsen behöver ges i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer och kunskapsstöd för en mer jämlik och professionell vård i hela landet.

• Särskilda vulvamottagningar med specialistkompetens i hela landet. Möjligheten att få rätt vård ser olika ut i olika delar av landet. Resurser måste avsättas för att säkerställa att alla regioner har vulvamottagningar med tvärprofessionell spetskompetens inom bland annat vestibulit och samlagssmärtor.

• En särskild satsning på forskning om vestibulit och samlagssmärtor. Det är nästintill omöjligt att få forskningsmedel för att forska om vestibulit. Särskilda medel bör avsättas för forskning som ökar kunskapen om vård och behandling för patienter med vestibulit och samlagssmärtor.

• Kompetenslyft för ungdomsmottagningar och andra vårdinstanser.
Om patienten får rätt vård och bemötande tidigt ökar möjligheterna att snabbare bli frisk. Det behövs ett nationellt kompetenslyft för ungdomsmottagningar, elevhälsan och andra vårdinstanser som möter unga kvinnor och flickor för att tidigt upptäcka och möjliggöra rätt behandling.

• Bättre sex- och samlevnadsundervisning.
En orsak till att vestibulit utvecklas och förvärras är ofta att patienten fortsätter ha penetreande/omslutande sex fast det gör ont. Sex- och samlevnadsundervisningen måste bli bättre på att förmedla att sex inte ska göra ont och vilken hjälp som finns att få för vestibulit och samlagssmärtor. Undervisningen måste också inkludera frågor om samtycke, könsrollers påverkan på förväntningar kring sex och porrkritik.

Varför är det viktigt?

Folkhälsomyndighetens undersökning om befolkningens sexvanor visar stora brister i kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Till exempel har var femte kvinna mellan 16–29 känt smärta vid eller efter sex. I en studie från ungdomsmottagningar hade 30 procent av patienterna sveda eller smärta i samband med samlag. En av orsakerna till samlagssmärtor är kvinnosjukdomen vestibulit, en sjukdom som det forskats mycket lite på, där rutiner saknas inom vården och där kunskapsluckorna i samhället är stora. Ingen vet hur många som har sjukdomen men Vårdguiden uppskattar att var tionde kvinna mellan 18–25 år är drabbad. Vestibulit är en sjukdom som innebär svåra smärtor i underlivet och stort lidande för den som drabbas. Sex är ofta smärtsamt och det kan göra ont att exempelvis sitta, böja sig ner eller cykla. Smärtan och begränsningarna i vardagen leder till stort psykiskt lidande.

Socialstyrelsens kartläggning visar att kunskapen om vestibulit och långvarig vulvasmärta brister och att det finns skillnader i diagnossättning och vilken vård patienter får beroende på var i landet de bor. Exempelvis har bara omkring hälften av regionerna särskilda vulvamottagningar där specialistkunskapen finns. Vårdpersonal uttrycker själva ett behov av mer kunskap.

Forskare vittnar om att det är nästintill omöjligt att få medel för att förbättra behandlingen till patienter med vestibulit. Eftersom det är kvinnor som drabbas och det inte finns något tydligt intresse från läkemedelsindustrin är sjukdomen inte prioriterad.

Konsekvensen av vårdens okunskap och bristen på forskning blir att flickor och kvinnor möts av oförståelse och felaktig vård som många gånger förvärrar problemen. Det leder till att många flickor och kvinnor till slut tappar tilltron till vården och lider i det tysta. Att inte ta krafttag mot vestibulit och samlagssmärtor är att svika alla de kvinnor och flickor som enligt de jämställdhetspolitiska målen har rätt till god hälsa och vård på lika villkor som alla andra i samhället.

Sveriges Kvinnolobby och Kvinnliga läkares förening
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-11-12 21:55:57 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-10-14 11:47:03 +0200

Vi har nått över 500 underskrifter! Tusen tack för allt engagemang! Efter feedback har vi förstått att detta även är något som drabbar äldre kvinnor, varför vi har ändrat i formuleringen så att både flickor och kvinnor i alla åldrar inkluderas. Dela gärna vidare så att fler kan skriva under innan vi lämnar över till politikerna!

2019-10-12 17:56:09 +0200

500 underskrifter nådda

2019-10-11 10:39:20 +0200

100 underskrifter nådda

2019-10-11 09:37:14 +0200

50 underskrifter nådda

2019-10-11 09:06:01 +0200

25 underskrifter nådda

2019-10-11 08:52:33 +0200

10 underskrifter nådda