Hoppa till huvudinnehåll

Till: Barn och utbildningsnämnden Hallstahammar

Behåll Öppna Förskolan

Hallstahammars kommun tittar just nu på att stänga ner den öppna förskolan som en åtgärd för effektiviseringar i barn- och utbildningsförvaltningens budget, där ett beslut kommer tas den 14/11. Jag har i och med detta tagit initiativet till att starta denna namninsamling för att belysa vikten om tillgången till en öppen förskolan i kommunen, och för att lyfta behovet som öppna förskolan fyller.

Öppna förskolan är en mötesplats och knytpunkt för såväl föräldrar som barn. Att vara föräldraledig kan vara väldigt isolerande. Då ger öppna förskolan en chans till socialt utbyte för både stora som små, där föräldrar kan få stöd i sin föräldraroll och byta erfarenheter, ge tips och råd och skapa nya kontakter. Det är en plats där barn ges möjlighet att integrera med andra barn, öva på det sociala samspelet och bättra på sina språkfärdigheter. För att bara nämna några av alla fördelar och utvecklingsmöjligheter som öppna bidrar till.

Öppna förskolan är samhällsnyttig. Genom pedagogerna och samarbetet med barnhälsovården erbjuds föräldrastöd, utbyte av kunskap och det samtalas om viktiga ämnen som annars kanske aldrig blir uppmärksammade. De fortbildar i allt ifrån tandhälsa till HLR och samverkar för de som är hemma längre med sina barn och syskon. Den är även viktig ur ett folkhälsoperspektiv, då det är ett tillfälle att komma hemifrån - många gånger genom promenader. Fysisk aktivitet och umgänge främjar inte bara hälsan, utan minskar även risken för förlossningsdepression.

Jag tillhör en av de mammor som fick barn mitt under pandemin och allt var stängt, så jag har fått en liten inblick i hur det är att vara förstagångsförälder i en kommun där öppna förskolan inte existerar. Första gången jag kunde ta med min dotter till öppna förskolan var hon 1 år gammal, och det var som att en ny värld öppnades upp för oss båda. För mig som inte känner så många andra småbarnsföräldrar var det roligt, lärorikt och inspirerande, och det fick mig att aktivera mig mer. Det gav dagen mening. Min dotter fick för första gången träffa andra barn i sin ålder och fick leka, sjunga och dansa i en miljö som aldrig skulle gå att efterlikna i vårt egna hem. Nu är vi hemma med vårt andra barn, och öppna förskolan är en precis lika viktig mötesplats då som nu, men kanske extra speciell nu för min äldsta dotter som, tack vare öppna, inte riskerar att hamna efter i det sociala samspelet med andra barn som hon inte längre får utbyte av i lika stor utsträckning då hon inte längre går heltid på sin förskola. Detta då förskolebarnen i vår kommun endast får 15 förskoletimmar/vecka när en är föräldraledig med ett annat barn. Så för de förskolebarn vars föräldrar är föräldralediga innebär öppna förskolan att barnen ges ett fortsatt utbyte i en miljö som kan vidare förbereda dem i förskolan och de ges rätt förutsättningar att fortsätta utvecklas.

Det är extra svårt att finna samhörighet idag när man runtom i kommunen behövt dra in på saker. Sankt Lars kyrka har tidigare haft KomÅlek, en sorts öppen förskola varje fredag, men den har de behövt stänga på obestämt tid. Biblioteket i Hallstahammar har tidigare ordnat träffar med bokläsning för de yngsta, och är rent generellt en mysig plats att hänga på med sina barn, även om det inte är likvärdigt med en öppen förskola. Men nu drar biblioteket in sina öppettider så möjligheten att vistas där med sina små barn minskar. Alla kan inte ta sig till Västerås öppna förskolor. Vart ska man då ta vägen? Om man vill attrahera och behålla invånare i kommunen, och bibehålla en fortsatt positiv befolkningsutveckling bör vi vara en attraktiv kommun för barnfamiljer. Det är vi inte om vi stänger öppna förskolan.

Öppna förskolan behövs.
Skriv gärna under om du håller med.

Varför är det viktigt?

Det är en möjlighet för nya i kommunen, eller till och med i Sverige, att få knyta kontakter, bryta isoleringen och bidra till inkludering. Det skapar samhörighet. Sveriges Kommuner och Regioner har tillsammans med regeringen kommit överens om en satsning för att korta vägen till arbete för fler utrikes födda kvinnor med små barn, där den öppna förskolan bedöms vara en mycket bra arena. Projektet som drivits tidigare gav goda resultat, och därför har de tagit fram ett nytt processtöd för perioden 2023-2025, med kommuner som arbetar med denna inriktning, eller vill inleda ett sådant arbete.

Huruvida Hallstahammars kommun har deltagit i denna undersökning och tidigare fått eller avser att söka detta stöd kan jag inte hitta någon information om. Jag kan inte se att den omnämns i kommunens styrdokument för ”Mål och Budget 2023-2025”. Däremot skriver dem, gällande integrationen, att de vill att människor som kommer till kommunen ska känna sig välkomna genom att arbeta för en ökad samhörighet, trivsel och trygghet som främjar allas möjligheter till deltagande i arbets- kultur- och fritidslivet. De vill stimulera till fler möten över de traditionella gränserna i syfte att öka gemenskapen.

Läs mer om överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om öppen förskola för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknadenprojekt här: https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskolakomvux/oppenforskolaforsprakochintegration/overenskommelseoppenforskola.71314.html

Hur den kommer att överlämnas

Skriftligen till beslutsfattare och politiker i kommunen.

Hallstahammar, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-11-06 13:57:01 +0100

"Nedläggningshotet undanröjt – öppna förskolan blir kvar"

https://www.vlt.se/2023-11-06/nedlaggningshotet-undanrojt-oppna-forskolan-blir-kvar

2023-10-16 17:56:06 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-16 13:47:22 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-16 12:55:03 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-16 12:13:45 +0200

10 underskrifter nådda