Hoppa till huvudinnehåll

Till: Klimatvänner, invånare, Västra Götalandsregionen, Herrljunga kommun, Västtrafik

Behåll stationerna i Torpåkra och Mollaryd!

Behåll stationerna i Torpåkra och Mollaryd!

Västtrafik skall verka för ett hållbart resande och en tillgänglig kollektivtrafik i hela Västra Götaland. Detta till trots planeras nu en nedläggning av två av de fyra tågstationer som finns i Herrljunga kommun: Mollaryd station och Torpåkra station.

Vi gör denna namninsamling för att stoppa förslaget, väcka kommunpolitiker i frågan och se till att det fortsatt är möjligt att bo och verka i trakten runt stationerna, utan att vara beroende av bil.

Namnen på denna lista kommer att användas i skrivelse riktad till Herrljunga kommun, Västra Götalandsregionen och Västtrafik samt som underlag i insändare och andra skrivelser. Namninsamlingen pågår både digitalt och fysiskt.

Tack för att du skriver på!

Varför är det viktigt?

Vi ser att en nedläggning av stationen är ett dåligt förslag med tanke på bland annat:
- Miljö- och klimataspekter, kollektivt resande är en förutsättning för att minska den mänskliga belastningen på jorden.
- Mollaryd och Torpåkra med omnejd är en attraktiv och aktiv bygd där det finns gott om såväl kommersiella som ideella verksamheter som idag är möjliga att ta sig till med kollektivtrafik – däribland: ridskola och turridning, ledarskapsutbildningar, psykoterapiverksamhet, gårdscafé, konstgalleri, vandringsleder, natur- och kulturhistoriska sevärdheter, kulturarrangemang, tennisskola med mera. Många av verksamheterna har besökare och kunder från stora delar av Sverige samt övriga Europa.
- Barn och unga och deras möjligheter att ta sig till skola, fritidsaktiviteter och sommarjobb
- Vuxnas möjligheter att pendla till arbete och fritidsaktiviteter
- Boendes och besökares möjligheter att semestra hållbart
- Områdets attraktivitet som boplats såväl som besöksmål – vill regionen och kommunen se fler döende och avfolkade platser?
- Säkerhet – det finns idag ingen möjlighet att förutom med tåg eller bil ta sig säkert mellan Ljung och Borgstena. Att då lägga ned de två stationer, samt även ha tagit bort busslinjen däremellan, sätter personer som inte kan ta sig med bil i en situation av att behöva gå eller cykla på en högt trafikerad väg utan cykelbana.
- Det måste finnas andra sätt att spara tid - om det är det som är viktigast - än att dra in två stationer och då spara 3-5 minuter
- Förslaget innehåller ett starkt fokus på utveckling i storstäder och storstadsnära områden, denna namninsamling vänder sig emot den urbana norm som Västra Götalandsregionen upprätthåller vilken påverkar långt fler områden än "enbart" kollektivtrafiken

Förslaget om att slopa tågstationerna i Mollaryd och Torpåkra, såsom beskrivs i bland annat ”Huvudrapport Målbild tåg 2028-en konkretisering av Målbild Tåg 2035” (Västra Götalandsregionen, 2020) finns beskrivningar, mycket kortfattat, om tidsbesparingen slopandet av stationerna ger – 3-5 minuter – till fördel för de som reser till eller mot Stockholm eller på annat sätt använder Västra Stambanan.

I Herrljunga kommuns övergripande mål finns att antalet inflyttningar skall öka i kommunen, att kommunen ska vara en aktiv landsbygdskommun och öka invånarantalet. För att inflyttning skall ske behöver attraktivitet se till att bevaras och utvecklas.

I Mollaryd har under de senaste åren inflyttning och familjebildning ökat och med det har också antalet barn ökat markant, dessa barn kommer 2035 att gå på högstadie, gymnasium eller högskola och som det är i dagsläget är tåget sättet att ta sig till och från skola. Hur planeras detta lösas? Skolskjutsar för yngre går idag i riktning Herrljunga men inte till Borås – vilket minskar möjligheten för unga att välja en utbildning som passar dem eftersom antalet linjer är färre i Herrljunga än i Borås.

Antalet som åker tåg är lågt, men i relation till byarnas storlek är det en stor procentandel som använder tåget – dagligen eller mer sällan, för miljövänligt resande till fritidsaktiviteter, arbete, skola och semesterorter. Resandet skulle också öka om tiderna anpassades bättre till arbetspendling – i dagsläget stannar ett antal tåg inte i Mollaryd och Torpåkra vilket försvårar resandet avsevärt.

Under sommaren 2020 läggs också buss 240 ned, vilket gör att – om också tågstationerna läggs ned – Mollaryd och Torpåkra med omnejd står helt utan kollektivtrafik. Här vill vi än en gång lyfta såväl pendlare – till skola, arbete, fritidsaktiviteter – som besökare till bygden: hur skall vi och de på ett säkert och klimatvänligt sätt ta sig till och från vår bygd?

Herrljunga, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-07-12 10:59:43 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-07-09 22:34:32 +0200

Tack alla som skrivit på! Helt fantastiskt att se, och att läsa era kommentarer.
Imorgon, fredag 10 juli, gör vi en första avstämning på listan och använder detta upprop som en grund för skrivelse till Herrljunga kommun, Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Listan här håller fortsatt öppet och nästa avstämning och inskick blir i augusti - fortsätt gärna att bjuda in intresserade!

2020-07-03 17:08:52 +0200

500 underskrifter nådda

2020-07-02 18:33:03 +0200

100 underskrifter nådda

2020-07-02 16:40:51 +0200

50 underskrifter nådda

2020-07-02 15:40:11 +0200

25 underskrifter nådda

2020-07-02 15:14:23 +0200

10 underskrifter nådda