Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stellan Ahlström

Bevara sjukhuset i Mariestad

Vi måste självklart kunna ha ett sjukhus i Mariestad. Att lägga ner sjukhuset samtidigt som staden står inför en storskalig utbyggnad av så väl bostäder som stora företagsetableringar. Volvo väljer att lägga sin batteriproduktion som förväntas skapa minst 1000 nya arbetstillfällen. Invånarantalet förväntas att växa dramatiskt. Regionen måste ta ansvar för hela regionen inte bara Skövde och Göteborg.

Specialistvård utöver dom områden som idag bedrivs på sjukhuset i Mariestad kan självklart finnas på sjukhusen i Göteborg och Skövde.

Men en jourmottagning eller akutmottagningen och liknande verksamhet måste få vara kvar.

Varför är det viktigt?

Alla har rätt till sjukvård i närområdet i en stad som planeras växa och skapa stora intäkter för så väl kommun som regionen. Men även för landet i stort.
Mariestad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-06-06 16:39:33 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-06-06 10:12:28 +0200

500 underskrifter nådda

2023-06-03 07:59:03 +0200

100 underskrifter nådda

2023-06-01 08:39:20 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-30 20:16:40 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-29 22:11:35 +0200

10 underskrifter nådda