Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Mariestad

Bevara Ekuddenskogen i Mariestad! Skogen är viktigare än båtgarage.

Bevara Ekuddenskogen i Mariestad! Skogen är viktigare än båtgarage.

Allianspartierna och Socialdemokraterna i Mariestad vill avverka skogen mellan Café Bäcken och Ekuddenbadet. Ungefär det röda området på bilden. Där vill de istället asfaltera och bebygga med tvåvånings båtgarage, 7,5 meter höga och som ska sträcka sig utmed hela området. Vi vill att de ska ändra sig och rösta ner det här förslaget, och bevara skogen.

Läs om planerna på att bygga båtgarage här : https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Bygga--bo/Stadsplanering/Detaljplanering/Pagaende-detaljplaner/Del-av-Marieholm-101

Varför är det viktigt?

Det är ett tätortsnära grönområde som ligger vid vattnet, som är mycket uppskattat av Mariestadsborna och används dagligen för rekreation. Området har fina naturvärden, är strandskyddat och ligger inom riksintresse för friluftsliv.

Båtgarage kan byggas var som helst, det är helt onödigt och fel prioritering att förstöra det här området för att bygga båtgarage.

Hur den kommer att överlämnas

Om vi blir många som skriver under så kommer jag att mejla den till kommunfullmäktiges ledamöter inför att de ska ta beslut i frågan.

Mariestad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier


Anledningar att skriva under

  • Vi behöver bevara grönområden i stan också

Uppdateringar

2020-12-20 09:30:46 +0100

100 underskrifter nådda

2020-12-19 15:27:43 +0100

50 underskrifter nådda

2020-12-19 13:42:19 +0100

25 underskrifter nådda

2020-12-19 09:29:29 +0100

10 underskrifter nådda