Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lidköpings politiker

Bevara Furuhäll (Lidköping)

Det strandnära området Furuhäll i Lidköping hotas av exploatering!

Gör din röst hörd - skriv under namninsamlingen!

Området är populärt som rekreationsområde för många Lidköpingsbor då det är lättillgängligt med sitt stadsnära läge och strandpromenaden som går genom området.

Kommunstyrelsen tar just nu ställning till en ansökan om att få bebygga ett större grönområde med sju(!) tätt liggande villor, en sk "frimärksplan. Allt inklämt på en markbit vars naturliga sluttning ner mot sjön föreslås omvändas, bara för att kunna lösa dagvattenfrågan.
I nuläget finns så kallade områdesbestämmelser för att skydda området som vi menar inte efterföljs om den här typen av planeringar genomförs. I dessa nämns bl.a. att området skall "bevaras som skogs- och strandområden så att områdets karaktär av gles bostadsbebyggelse i naturmark består".

Detta skulle vara det första du möts av om du väljer att promenera eller cykla på vår grusväg för exempelvis ett bad i Sjölunda eller bara vill njuta av naturen, plocka blåbär i de många skogsområdena.
Projektet kommer även sannorlikt att påverka den intilliggande blåbärsskogen, där många träd är över 120 år gamla.
Om byggplanerna blir verklighet så hotas området då det öppnar upp för ytterligare exploatering av de kvarvarande naturområdena. Sammantaget så förstörs det vackra områdets karaktär.

Konsekvenser:

- Det blir mindre och färre skogsområden för människor och djur att åtnjuta.

- Vägen kommer behöva asfalteras pga ökad påfrestning och den gamla grusvägen som bidrar till områdets karaktär försvinner. Dessutom kommer trafiken öka markant, vilket inte gör vägen lika vänlig mot fotgängare och cyklister.

- Upplevelsen av att vistas i ett gammalt sommarstugeområde, vars karaktär märks än idag, går förlorad

Varför är det viktigt?

Bevara områdets karaktär
FURUHÄLL, 531 98 Lidköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-03-31 21:24:10 +0200

100 underskrifter nådda

2023-03-01 06:57:24 +0100

50 underskrifter nådda

2023-02-23 11:35:54 +0100

25 underskrifter nådda

2023-02-22 07:30:04 +0100

10 underskrifter nådda