Hoppa till huvudinnehåll

Till: Nolhaga Koloniförenings Styrelse

Bevara Nolhaga Koloniförenings mångfald

Nolhaga Koloniförenings grundades 1944 och har sedan sin start haft odlingar i alla dess skalor och mångfald av olika stilar och varianter av kolonilotter. Ingen lott är den andra lik vilket gör området till dess charm idag och lockar till sig många besökare. Lotterna är enligt föreningens gamla ritning över området inte helt rektangulära utan är i olika storlekar, format och former.

2024-01-11 tar styrelsen beslut efter klagomål om för liten lott av ny lottägare sedan 2023 på lottnummer 42 i Nolhaga Koloniförening. Beslutet är till fördel för lott 42 som då vinner en dryg meter mer i tomt. Vi som har lottnummer 41 blir därmed av med en lång remsa av tomt varpå alla de träd och buskar som planterats där för 5-20 år inte längre ligger på vår tomt på lottnummer 41. Bilder på hur lottgränsen gick innan det staket som tidigare utgjorde lott gränserna mellan lott 41 och 42 satt och de gamla gränsernas riktlinjer tar styrelsen inte hänsyn och beräkning till alls. Utan ogiltigförklarar dessa och uppger att dem inte är korrekta och tillförlitliga utan ska ändras och ritas om.

Vi på lott nummer 41 kräver att beslut om ny lottgräns mellan lott nr 41 och 42 ska ogillas och nytt gemensamt staket ska sättas upp enligt de tidigare riktlinjerna som i alla de tidigare lottägarnas lottgräns mellan lottnummer 41 och 42. Det finns många bilder där den gamla lottgränsen syns tydligt och går att återskapa genom de träd och buskar som genom lång tid fått växa till sig. Med dessa tidigare bilder över lottgränserna får nytt beslut tas och lottägare 41 och lottägare 42 får gemensamt sätta upp lottgräns enligt foton där tidigare lottgräns varit.

Styrelsen hänvisar att man nu år 2024 för första gången sedan Nolhaga Koloniförening grundades 1944 ska göra lotterna rektangulära vilket kommer innebära att alla de lottägare i kolonin som upplever att lottgränser och skiljelinjer man har idag kan ogillas och nya lottgränser kan riktas om efter styrelsebeslut. Detta för att de flesta lotter inte är helt rektangulära då det alla förändrats på olika sätt genom årens lopp och tidigare gemensamma överenskommelser mellan lottägare har gjort under alla de är som passerat sedan Nolhaga Koloniförening grundades och lottgränserna ritades upp.

Vi önskar att behålla de ordinarie lottgränserna som dom är utan att ge någon rätten att mäta upp en lott och därmed forma om de lotter som idag finns på området till rektangulära rutor även om dom i dagsläget inte tydligt utgör en rektangulär form.

Då styrelsen kräver att denna form och förändring ska genomföras på kolonilott nummer 41 så ska därmed resterande lotter på Nolhaga Koloniförening mätas upp och kontrolleras. Detta ska inte enbart drabba en lott utan ska göras på samtliga lotter för att ingen lottägare ska särbehandlas och kunna förlora tomt med bebyggelse och växtlighet som därmed ger området den charm och den breda mångfald på Nolhaga Koloniförenings område som idag fått växa fram och skapats sedan Nolhaga Koloniförening grundades för 80 år sedan i år.

Varför är det viktigt?

Vi tycker det är av stor vikt att behålla de ordinarie lottgränserna som dom är utan att ge någon rätten att mäta upp en lott och därmed forma om de lotter som idag finns på området till rektangulära rutor även om dom i dagsläget inte tydligt utgör en rektangulär form. Vi vill kunna behålla områdets charm som tagit form under alla de 80 år sedan Nolhaga Koloniförening ritades upp och grundades. Ingen ska behöva bli av med tomt med bebyggelse, odlingsytor och växtlighet och tvingas flytta lottgränser på grund av att någon påstår sig ha rätten till att ändra andras lottgränser. Styrelsen bör se hela koloniområdets helhet bästa och bevara områdets ursprungsritningar och alla de olika lottägares tidigare överenskommelser. Lottägare ska känna sig trygga med att få nya grannar till sin lott utan att riskera förlora tomt med bebyggelse och växtlighet. Detta ska tydligt framgå som information när nya lottägare godkänds och släpps in i Nolhaga Koloniförening. Det bör även läggas till i föreningens stadgar så att inga fler sådana här konflikter kan blossa upp och skapa konflikter och oreda mellan lotterna och lottägare.
Nolhagagatan 18C, 441 55 Alingsås, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-03-04 21:54:13 +0100

100 underskrifter nådda

2024-02-14 10:34:58 +0100

så tacksam för er som hjälper till med namninsamlingen ❤

2024-02-14 09:07:29 +0100

50 underskrifter nådda

2024-02-13 19:26:54 +0100

25 underskrifter nådda

2024-02-13 09:35:01 +0100

10 underskrifter nådda