Hoppa till huvudinnehåll

Till: Länsstyrelsen Dalarnas län

Bevara Rifallets öppna kulturlandskap

En enskild markägare vill plantera igen det öppna natur- och kulturlandskapet i byn Rifallet med skog. Ett landskap som har stått öppet i 400 år.

Rifallet är en gammal finnmarksby där människor har bott och verkat sedan 1600-talet. Belägen på en hög ås ca. 400 meter över havet söder om Skattlösberg ca. två mil från Säfsen. Byn gränsar till ett stort Natura 2000-område och blivande naturreservat.

Finnarna bröt mark i Rifallet på 1600-talet för att kunna odla finnråg som man skördade och torkade i rior. Den mark som en enskild markägare nu vill plantera igen med skog utgör merparten av det öppna kulturlandskapet i byn.

Vid den södra delen har möjligtvis byns äldsta boplats legat. Där finns idag en lämning i form av en timrad byggnad samt olika fornlämningar i form av fallna hölador, husgrunder mm.

Den norra delen utgör den höga man som sträcker sig genom hela byn. Med milsvid utsikt över Skattlösbergs stormosse och det omgivande skogslandskapet.

I Rifallet finns ett flertal fridlysta arter såsom Slaguggla, Åkergroda, Skogsödla mfl. Samt fredade arter såsom Tjäder, Brunbjörn mfl.

Varför är det viktigt?

Om det kvarvarande öppna natur- och kulturlandskapet i Rifallet planteras igen med skog. Så försvinner det unika landskap som finnarna skapade på 1600-talet, högt beläget långt ute i skogen. Utblickarna tas bort samtidigt som livsmiljöerna för en mängd växter och djur utplånas. Platsen övergår från att vara en gammal by med ett imponerande landskap till en samling hus utmed en väg i skogen.

Det öppna landskapet i form av gammal ängsmark, hagmark, åkermark, vall, betesmark mm. är den landskapstyp som hastigast försvinner i Sverige idag. En enskild markägares intresse av att få plantera igen 2HA jordbruksmark med skog, kan inte anses överväga det allmänna intresset att bevara kulturmiljön och landskapet på platsen.

Hur den kommer att överlämnas

Skriftligen till Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kategorier

Uppdateringar

2022-01-17 18:09:00 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-17 15:17:44 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-17 11:36:06 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-17 10:07:13 +0100

10 underskrifter nådda