Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sigtuna kommun, Sigtunahem

Bevara Smedsgården!

I ett område och en stad som nu alltmer byggs ut och förändras är vårt kulturhistoriska arv av yttersta vikt. Byggnaderna vi vill rädda vittnar om vår industriella historia vilket inkluderar människors umbäranden. De ger oss till minnes hur det gick till när den lilla orten, som senare blev betydligt större, såg ut och hur människorna levde. De "vanliga arbetarnas" bidrag till uppbyggandet av vårt moderna samhälle bör inte förminskas och på detta vis i princip utplånas.
Det finns gott om plats att bygga nytt i Märsta, förinta inte det som en gång var enbart för att kunna tjäna en slant.

Varför är det viktigt?

Smedsgården består av två fina gamla hus i centrala Märsta på Sätunavägen 3 och Smedsgränd 1. De byggdes 1948 och har fungerat som arbetarbostäder med fyra lägenheter i varje. Sigtunahem har sedan många år bestämt att de skulle stamrenoveras (är dock i nuläget fullt funktionsdugliga) men vill nu helt plötsligt riva dessa charmiga, och för vår ort, historiskt viktiga hus. Allt för att göra plats för två höghus med 25-30 lägenheter i varje. Självklart med tillhörande parkering/garage.
Nuvarande oas för diverse djur, bl.a räv, igelkott, fladdermöss, ekorrar, harar och duvhök kommer försvinna. Med mer trafik och bebyggelse krymper deras livsutrymme avsevärt och Märsta`s kulturhistoriska industriella arv går i graven.
Varför måste det rivas och byggas nytt i ett redan välfungerande, naturskönt och tryggt område?
Smedsgården är bland det sista som finns kvar av gamla Märsta och bör bevaras!
Märsta, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2022-05-12 08:12:58 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-12 06:24:08 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-12 04:52:42 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-12 00:21:12 +0200

10 underskrifter nådda