Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen och Riksdagen

Bevara strandskyddet – när stranden är privat är det för sent!

Vi vill att Regeringen och Riksdagen ej antar förslagen i strandskyddsutredningen (SOU 2020:78).

Varför är det viktigt?

Den så kallade “Strandskyddsutredningen” (SOU 2020:78) föreslår att strandskyddet, i nästan hela landet, ska uppluckras och upphöra. Om utredningens förslag antas kommer det medföra att mer än hälften av dagens strandskydd försvinner. Detta innebär fler privata stränder, mer exploatering vid vackra och skyddsvärda sjöar, begränsningar i fiske och friluftsliv, med mera. Det kommer även få stora konsekvenser för allemansrätten, för växt- och djurliv (som är starkt beroende av strandzonen), samt försämra Sveriges förmåga att stå emot klimatförändringar. Naturskyddsföreningen motsätter sig därför bestämt utredningens förslag.

Utredningen överlämnades till regeringen den 14 december 2020. En proposition om nya strandskyddsregler, baserad på denna, väntas komma under hösten 2021. Det är därför viktigt att vi redan nu engagerar oss, för att stoppa en lagändring som kommer leda till att de vackraste platserna exploateras först.

Om du - liksom vi - vill bevara allemansrätten, vill värna om sjönära natur och/eller motsätter dig att förslagen i strandskyddsutredningen antas: skriv under här!

- Naturskyddsföreningen i Jönköpings län

Uppdateringar

2021-07-10 01:57:03 +0200

5,000 underskrifter nådda

2021-04-27 22:37:30 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-04-26 23:35:10 +0200

500 underskrifter nådda

2021-04-14 17:53:57 +0200

100 underskrifter nådda

2021-04-14 11:48:02 +0200

50 underskrifter nådda

2021-04-14 09:33:08 +0200

25 underskrifter nådda

2021-04-11 09:50:52 +0200

10 underskrifter nådda