Hoppa till huvudinnehåll

Till: The Nobel Foundation

Bojkotta Irans ambassadör i Sverige och Norge från Nobelmiddag

på norsk:

På grunn av de nylige demonstrasjonene i Iran som startet etter drapet på den kurdisk-iranske 22 år gamle Jina Mahsa Amini av moralpolitiet på grunn av såkalt dårlig hijab i Iran, har det kommet til vår oppmerksomhet at den iranske ambassadøren som representerer den islamske republikken Iran, det samme fascistiske regimet som myrder kvinner, barn og menn som kjemper for frihet og demokrati, er invitert til nobelmiddagen. Når Nobelstiftelsen igjen bringer Sverigedemokraternas partileder Jimmy Åkesson til likeverdig verdi i menneskehetens navn, er det skjevt at den iranske ambassadøren ikke fikk samme behandling. Det er bare rett at ambassadøren også er portert til å hedre alle de som blir drept hver dag som kjemper for menneskerettighetene som er den grunnleggende rettigheten til ethvert menneske på jorden. Iranere i Sverige ber deg revurdere avgjørelsen din og ikke tråkke på alle disse modige kvinnene som kjemper for deres frihet. Nobel kunne til slutt ikke ignorere de hevede stemmene og har nå portert den iranske ambassadøren til Sverige, men vi kan ikke stoppe der. Vi må fortsette å kjempe for at også den iranske ambassadøren i Norge blir fjernet fra banketten som ble holdt for fredsprisen i Norge. Det er latterlig at et land som tråkker på menneskerettighetene mot sin egen befolkning og finansierer terrorisme i ulike deler av verden, samarbeider med Russland som invaderte Ukraina og Assad-regimet i Syria, inviteres til Nobels fredsprismiddag. Det er en hån mot alle menneskene som har blitt offer for diktaturer i Iran, Ukraina og Syria. Det er nå Nobelstiftelsen må følge sin egen politikk og portere den iranske ambassadøren til Norge.

På Svenska:

Med anledning av de senaste demonstrationerna i Iran som startades efter mordet av den kurdiranska 22 åriga Jina Mahsa Amini av moralpolisen pga så kallad dålig hijab i Iran har det kommit till vårt kännedom att iranska ambassadören som representerar islamiska republiken av Iran, samma fascistiska regim som mördar kvinnor, barn och män som kämpar för frihet och demokrati är bjuden till Nobelmiddag. När Nobel Fundation än igen portar Sverige Demokraternas partiledare Jimmy Åkesson i likavärde för mänsklighetens namn är det skevt att iranska ambassadören inte fick samma behandling. Det är inte mer än rätt att även ambassadören blir portad för att hedra alla de som dödas varje dag när de kämpar för de mänskliga rättigheterna som är den fundamentala rätten för varje människa på jorden. Iranier i Sverige ber er omvärdera ert beslut och inte trampa på alla dessa modiga kvinnor som kämpar för sin frihet. Till slut kunde Nobel inte bortse från de höjda rösterna och har nu portat den iranska ambassadören I Sverige men vi kan inte stanna där. Vi måste kämpa vidare för att även den iranska ambassadören I Norge blir portad från banketten som hölls för fredspriset i Norge. Det är skrattretande att ett land som trampar på mänskliga rättigheter mot sina egna bwfolkning och finansierar terrorism på olika håll i världen, har samarbete med Ryssland som invaderade Ukraina och Assads regim i Syrien, är bjuden på Freds pris Nobelmiddag. Det är ett hån mot alla människor som har fallit offer för diktaturer i Iran, Ukraina och Syrien. Det är nu Nobel Fundation måste följa sin egen policy och porta den iranska ambassadören I Norge.

In English:

Due to the recent demonstrations in Iran that started after the murder of the Kurd-Iranian 22-year-old Jina Mahsa Amini by the moral police due to so-called bad hijab in Iran, it has come to our attention that the Iranian ambassador representing the Islamic Republic of Iran, the same fascist regime that murders women, children and men who fight for freedom and democracy are invited to the Nobel dinner. When the Nobel Foundation again brings the Sweden Democrats' party leader Jimmy Åkesson to equal value in the name of humanity, it is lopsided that the Iranian ambassador did not receive the same treatment. It is only right that the ambassador is also ported to honor all those who are killed every day fighting for the human rights which are the fundamental right of every human being on earth. Iranians in Sweden asked Nobel to reassess his decision and port the ambassador. In the end, Nobel could not ignore the raised voices and has now ported the Iranian ambassador to Sweden, but we cannot stop there. We must continue to fight so that even the Iranian ambassador to Norway is removed from the banquet that was held for the peace prize in Norway. It is laughable that a country that tramples on human rights against its own population and finances terrorism in various parts of the world, cooperates with Russia that invaded Ukraine and the Assad regime in Syria, is invited to the Nobel Peace Prize dinner. It is a mockery of all the people who have fallen victim to dictatorships in Iran, Ukraine and Syria. It is now the Nobel Foundation must follow its own policy and port the Iranian ambassador to Norway.

Varför är det viktigt?

Den fascistiska regimen I iran har under 43 år trampat på sina medborgare. De har mördat, torterat, våldtagit, fängslat oliktänkande och förbjudit fria pressen och har finansierat terrorism världen över. Det är emot all logik och förståelse att den iranska ambassadören är bjuden på Nobel Middagen som ni själva skriver i pressmeddelande, Nobelpriset vilar på en respekt för vetenskap, kultur, humanism och internationalism, något som är helt motsatsen till vad regimen I iran står för. När länderna Russland och Belarus inte står med bland inbjudna gäster men ambassadör som representerar den islamiska regimen i iran som just I denna ögonblick slår ner människorna som kämpar för sin frihet med våld, då har ni gjort avsteg från ert egen policy. Under länken nedan kan man se den brutalitet polisen använder men ändå kämpar de modiga unga kvinnor och män för sin frihet. Det är representanter för den här regimen som är bjudna till fredsprisets Nobelmiddag.

https://youtu.be/bW5H8HSw8xc

På Norsk:

I 43 år har det fascistiske regimet i Iran trampet på sine innbyggere. De har myrdet, torturert, voldtatt, fengslet dissidenter og forbudt fri presse og har finansiert terrorisme over hele verden. Det er mot all logikk og forståelse at den iranske ambassadøren inviteres til Nobelmiddagen som selv skriver i pressemeldinger, Nobelprisen kommer fra en respekt for vitenskap, kultur, humanisme og internasjonalisme, noe som er det stikk motsatte av hva regimet i Iran står for. Når landene Russland og Hviterussland ikke er blant de inviterte gjestene, men ambassadøren som representerer det islamske regimet i Iran, som bare jeg for øyeblikket legger ned, kjemper for dens frihet med vold, da har du gått til side

In English:

For 43 years, the fascist regime in Iran has trampled on its citizens. They have murdered, tortured, raped, imprisoned dissidents and banned the free press and have financed terrorism worldwide. It is against all logic and understanding that the Iranian ambassador is invited to the Nobel Dinner as you yourself write in the press release, the Nobel Prize rests on a respect for science, culture, humanism and internationalism, something that is the complete opposite of what the regime in Iran stands for. When the countries of Russia and Belarus are not among the invited guests, but the ambassador representing the Islamic regime in Iran, which is at this very moment beating down the people fighting for their freedom with violence, then you have deviated from your own policy.

Hur den kommer att överlämnas

Jag hoppas att vi är flera tusen namn så jag kan personligen lämna in underskrifterna.

Shervins Baraye
https://youtu.be/TPyHuCZzsVA

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Uppdateringar

2022-10-28 09:45:12 +0200

5,000 underskrifter nådda

2022-10-27 10:04:18 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-10-26 23:57:58 +0200

500 underskrifter nådda

2022-10-26 18:26:12 +0200

100 underskrifter nådda

2022-10-26 16:48:29 +0200

50 underskrifter nådda

2022-10-26 16:03:09 +0200

25 underskrifter nådda

2022-10-26 11:03:09 +0200

10 underskrifter nådda