Hoppa till huvudinnehåll

Till: Borlängebor

Borlängebor för religionsfrihet

Skriv under för att visa att vi Borlängebor står upp för religionsfrihet och ett samhälle där människor med olika religioner kan leva sida vid sida. Religionsfriheten är en grundpelare i vårt Sverige och därmed också vårt Borlänge. När röster nu höjs för att kränka den måste vi säga emot.

Varför är det viktigt?

I samhället idag växer rasismen och intoleransen, det måste vi tillsammans stå upp emot.

Frågan om religionsfrihet har på senaste blivit aktuell i Borlänge i och med bygget av ett islamiskt center och vi väljer nu att tillsammans stå upp för grundlagen och mänskliga rättigheter.

Frågan om ett islamiskt center borde egentligen enbart vara en fråga om bygglov. Men, som av en händelse har organisationer med en historia av islamofobi och misstänkliggörande av muslimer i frågan om ett islamiskt center motsatt sig uppförandet av det.

Vi vill ha ett Borlänge där alla kulturer och religioner respekteras. Ett Borlänge där alla känner sig välkomna och människors lika värde utgör grunden. Och vi som känner så behöver samlas nu med ömsesidig respekt, öppenhet och nyfikenhet inför varandra.

Därför startar vi nu en namninsamling där alla Borlängebor som känner som oss kan skriva under, för respekt och religionsfrihet. För att kunna visa att vi är många som sluter upp mot intolerans och rasism. Skriv under och engagera dig!

Borlänge

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2017-01-17 12:27:58 +0100

500 underskrifter nådda

2017-01-13 07:46:41 +0100

100 underskrifter nådda

2017-01-12 23:48:58 +0100

50 underskrifter nådda

2017-01-12 23:00:26 +0100

25 underskrifter nådda

2017-01-12 22:41:00 +0100

10 underskrifter nådda