Hoppa till huvudinnehåll

Till: Socialdemokraterna i Stockholms stad med samarbetspartier

Karin Wanngård vi vill betala - låt oss slippa nedskärningar i skolan!

Den 3 oktober kom beskedet att rödgröna styret i Stockholm genomför exakt den skattehöjning vi föreslagit i vår namninsamling.

Karin Wanngård, vi är ett initiativ grundat av Stockholmsbor som är mycket oroade över de stora nedskärningarna i stadens skolor som annonserats under våren.

Under valrörelsen lovade du tillsammans med samarbetspartier att göra en skattehöjning för att säkra finansieringen till skolan. Nu har ni backat från detta med hänvisning till att den höga inflationen omöjliggör en skattehöjning och att staten istället borde lösa detta. Den sittande högerregeringen har dock varit tydliga med att de inte kommer att hjälpa till.

Att i detta läge välja att skära ner på skolan tror vi är helt fel väg. Konsekvenserna av de planerade nedskärningarna är som ett kokboksrecept för högre kommunala kostnader på sikt.

Vi vill därför med denna namninsamling visa att vi är många Stockholmare som mycket hellre vill betala en skattehöjning än genomföra dumsnåla besparingar på stadens skolor!

Vi föreslår en skattehöjning på 0.24%, vilket skulle ge ca 770 miljoner mer i skatteintäkter, och placera oss och moderatledda Nacka på en delad 7:e plats för lägst kommunalskatt i Sverige. För medianinkomsttagaren i Stockholm skulle det röra sig om en ökad kostnad på ca 70 kr i månaden (och såklart lägre för de med lägre inkomst). En sådan här skattehöjning lämnar också marginal till att stötta de mest socioekonomiskt utsatta som kan ha svårt att klara en skattehöjning.

Om socialdemokrater som gått till val på kommunal skattehöjning inte vågar göra denna satsning på barnens skolor, vem ska då våga?

Varför är det viktigt?

Under våren har skolorna i Stockholm stad larmat om att de behövs ca 250-500 miljoner extra per år de kommande åren om vi vill undvika att en betydande andel av både lärare och elevhälsopersonal får lämna sina jobb. Kommunledningen bedömer i dagsläget inte att det kommer finnas något budgetutrymme att täcka dessa ökade kostnader så uppsägningar är redan på gång.

De planerade nedskärningarna kommer leda till ett fattigare Stockholm. Barn som inte klarar skolan väljer ofta bort att gå dit och blir i värsta fall kriminella. Priset för detta får vi betala både i lidande och pengar. När duktig och inarbetad skolpersonal sägs upp eller blir utbränd, behöver vi inse att det kommer kosta mer att återställa kvalitén än det hade gjort att behålla den. Ca 70 kr mer i månaden under denna mandatperiod är en billig försäkring mot de framtida kostnader som en nedskärning på skolan skulle föra med sig.

Bor du i Stockholm stad och vill vara med och stoppa dumsnåla besparingar på stadens skolor - skriv under här för att uppmana våra folkvalda att våga höja kommunalskatten.
Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-10-04 09:36:11 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 283 underskrifter

2023-08-10 16:04:57 +0200

100 underskrifter nådda

2023-08-08 07:08:26 +0200

50 underskrifter nådda

2023-08-07 15:16:58 +0200

25 underskrifter nådda

2023-08-07 12:20:44 +0200

10 underskrifter nådda