Hoppa till huvudinnehåll

Till: De stora skogsägarna i Sverige.

Bruka skogen hållbart

Kära Skogsägare,

Som en av Sveriges största skogsägare måste ni sluta bruka skogen ohållbart med kalhyggen och istället övergå till kontinuitetsbruk med plockhuggning för klimatets skull.

Varför är det viktigt?

Läget för klimatet är kritiskt! Ett sätt att binda koldioxid från atmosfären är att låta skogen stå. Men vårt moderna skogsbruk kalhugger allt och vänder uppochner och marken innan man planterar stora arealer med en och samma planta. Detta är också förödande för mångfalden då inget annat får växa där på tusentals kvadratmeter.
Skogen binder kol när den växer, ca 60 milj ton. När man avverkar skogen blir ca 20% till virke, möbler och liknande. 80% av skogen blir antingen pappersmassa som kan återvinnas några få gånger om det inte blir engångsartikel såsom toalettpapper, eller så blir det biobränsle. I vilket fall så förbränns 80% av skogen och släpper ut koldioxiden igen, ca 45 milj ton CO2. Eftersom läget att så kritiskt borde vi låta skogen stå och vara en koldoxidsamlare de närmsta åren för att ge oss tid att ställa om till ett hållbart samhälle innan det är för sent.

Stig-Olof Holm, Universitetslektor vid Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap vid Umeå Universitet säger så här vid 21:00-23:15, 25:12-28:06
https://vimeo.com/303671252

Det finns alternativ till ohållbart kalhygge som t.ex. kontinuitetsbruk, där man låter skogen stå längre, vilket binder mer koldioxid, och sedan plockhugger man endast de riktigt stora träden som ger mycket massa. Ett exempel på kontinuitetsbruk är Lübeckmodellen, ett sätt att bruka skogen utan att totalt förstöra den varje gång det ska avverkas.

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2012-12-07-skogsbruket-i-lubeck-ger-lonsamhet-och-nojda-naturvanner.html

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-vill-utveckla-skogsbruk-med-gron-infrastruktur-och-farre-kalhyggen/

Skogsnäringen är däremot inte gjord för den här typen av skogsbruk. De har stora maskiner som är gjorda för att ta ner alla träd på en yta. De vill ha smala träd till sågarna. De vill att det ska planteras för att få sälja plant. Men detta är inte hållbart och måste ändras på för klimatets skull!

Förra året brann det på stora delar av Sverige och en blandskog är mer motståndskraftig mot bränder än en skog med jämnåriga gran- eller tallplantage. Även blandskogar klarar av stormar bättre än skogar av en och samma sorts träd. Alltså är det inte bara bättre för klimatet utan även för ekonomin.

Därför måste vi påverka de största skogsägarna i Sverige att ställa om. Dessa är:
Sveaskog AB
SCA AB
Bergvik skog AB
Holmen Skog AB
Statens fastighetsverk
Svenska kyrkan

Låt naturen sköta sig själv och rädda klimatet samtidigt!

Hur den kommer att överlämnas

Underskrifterna kommer att skickas per email till vardera av de sex största skogsägarna i Sverige.

Uppdateringar

2020-12-17 11:42:31 +0100

100 underskrifter nådda

2019-10-09 21:00:22 +0200

50 underskrifter nådda

2019-10-04 16:34:02 +0200

25 underskrifter nådda

2019-10-03 19:13:52 +0200

10 underskrifter nådda